Evangelizációs munka

  1. Meglévő helyi evangelizáló kezdeményezése fölmérése, a közöttük lévő  kapcsolat elősegítése

  2. Hídcsoportok, cigányok-nemcigányok közötti közösség építése

  3. Evangelizációs csoport(ok) képzése, továbképzése, amely képes  a cigányok-nemcigányok közötti egyenrangú, testvéri közösségre mintát adni  a környező társadalom számára (lelkiségek ICP 78.)

  4. Cigány és nem cigány lelkipásztori munkatársak képzése

  5. Evangelizáló lelki napok, lelkigyakorlatok lelki továbbképzés a cigánycsoportok számára

  6. Plébánosok szentség-kiszolgáltatási gyakorlatának segítése a cigányok szentségekhez járulásában.

  7. Zarándoklatok szervezés, hagyományos zarándokhelyek „evangelizálása”

  8. Liturgiában, paraliturgikus formákban keresni az inkulturáció lehetőségeit