Romák helyzete országonként Európában

A Romapasztoráció Magyarszágon 2016

 Dúl Géza: Beszámoló a Romapasztoráció helyzetéről Magyarországon
(előadás a CCIT konferenciáján 2016-ban) (english)
I.    A Romák helyzete a Magyar társadalomban [1]
A magyar társadalom évszázados hagyományai alapján toleráns a romákkal szemben, viszont az utóbbi években megjelent egy erőteljesen romaellenes a hang a politikai életben. A demokrácia hátránya a cigányság számára, hogy a pártpolitikai küzdelmek játszanak a cigányságkártyájával, ez vagy erőteljes cigányellenességben, vagy túlzott engedékenységben nyilvánul meg. Nagyon rontotta a cigányság közvéleményben való megítélését, a hamisan értelmezett „pozitív diszkrimináció”, amely sok esetben cigány származású bűnelkövetők enyhébb megítélését engedte meg. Jelen van a parlamentben egy szélsőségesen cigányellenes gondolatokat megjelenítő politikai párt. Ugyanakkor tán éppen ennek egy ellenhatása is érzékelhető. A társadalomban egy cigányok és nem cigányok közötti ellentét áthidalására egyre aktívabb réteg. Egyre gyakoribbak a témával foglalkozó konferenciák, önkéntesek lépten-nyomon segítőkészségüket nyilvánítják ki. Országszerte 80-100 formális cigánypasztorációs kezdeményezést tartunk számon a Katolikus Egyház keretein belül. 

Folytatás...

 

Romániai helyzetkép

A Nemzetközi Katolikus Bizottság a Cigányokért a 2015-ös évben Romániában tartotta éves cigánypasztorációs konferenciáját. Az itt elhangzott előadások által képet kaphatunk a romániában élő cigányság helyzetéről. Az alábbi beszámolót Teodor Lucian Lechintan atya (SJ) készítette. 

,,A Romániában élő romák nehéz életkörülményei" című előadás ide kattintva olvasható.

 

 

 

A horvátországi cigányság

A Zágrábi Egyetem Filozófiai Tanszékének munkatársainak, Hrvatc Neven és Posavec Koraljka írása a horvátországi cigányságról. A tanulmány  ide kattintva érhető el.
   

Manouche és roma vándorlók pasztorációja a Flamand régióban

Omer Hommez beszámolója a flamand cigánypasztoráció helyzetéről ide kattintva érhető el.

 

Brigitte Catherine: Romákkal egy munkaközösségben, Szlovákiában

"Szlovákiában körülbelül félmillió roma él. Több csoportjuk van, ebből három jelentősebb......." Brigitte Catherine kisnővér beszámolója ide kattintva érhető el.

   

1. oldal / 3