Érdekes hírek

10 éves fennállását ünnepelte a Ceferino Ház

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Ceferino Ház 2017. január 25-én. Az eseményt a cigánypasztorációs iroda új helyszínén, Szátokon rendeztük meg. A jubileumi ünnepre színes vendégsereg gyűlt egybe, akik a kis település művelődési házába alig-alig fértek be. Különböző helyszínekről, különböző emberek érezték fontosnak, hogy velünk tartsanak ezen a napon. Eljöttek Budapestről, Tatáról, Szendrőládról, ugyanakkor itt voltak a Ceferino Ház közösségi házaiból kállóiak, vanyarciak, dejtáriak is. Az alig néhány hetes, hónapos ismeretség után, szátoki testvéreink nem csupán jelen voltak, hanem vendégek fogadásában keresték szerepüket, feladatukat, ezzel is sajátjuknak érezve a Ceferino Házat és annak ünnepét.

A konferenciával, szentmisével és kulturális műsorral gazdagított napról a média is beszámolt, írással, képekkel, videóval. Alább közlünk néhányat ezekből.

,,Annyi élet és bizakodás nyilvánult meg bennük, hogy mire délután négy körül behozták a születésnapi tortát, már meghatottan énekeltük az „Ez a nap más, mint a többi…” kezdetű dalt. Január 25-én Szátokon is otthonra talált a remény.” (Magyar Kurír) folytatás….

,,Ez a nap a bizalom erőterében zajlik, mindenki gond nélkül ki meri tárni a szívét a többiek előtt. „Itt tanultam meg, miben áll az ember valódi méltósága”, mondja valaki, „pedagógusként a cigány gyerekektől kaptam a legtöbb szeretetet”, folytatja valaki más.”( Új Ember) folytatás ….

A Váci Egyházmegyei tv-ben képet kaphatunk az eseményről, a helyszínről, valamint az előadók is megszólalnak. A videó ide kattintva tekinthető meg. Az eseményről készült cikk itt olvasható.

A Ceferino Ház munkatársai, az ünnep kapcsán meghívást kaptak a Bonum tv délelőtti műsorába. Az ott elhangzott beszélgetést, az erről készült videót ide kattintva tekinthetik meg. (3 részletben)

 

Emilia Fernandez Rodrigez - a második roma vértanú

 
  alt2017. március 25-én emelik oltárra a spanyolországi Armeniában a második roma személyt, Emilia Fernandez Rodrigezt - erősítette meg a Vatikán a szenzációs hírt. A 24 éves fiatal asszony a baráti szolidaritás, az anyaság és a hit vértanúja. Az élete árán sem árulta el nevét annak, aki számára a hitet közvetítette.

 

  Emilia Fernandez Rodrigez, egy fiatal roma anya, aki a börtönben adott életet kislányának, Angelikának. Boldog Ceferino mártír halála után három évvel, 1939. január 25-én szenvedett vértanúságot, szintén a spanyol polgárháború áldozata lett. Története azért különleges, mert halála előtt hat hónappal találkozott a hit Krisztusával. Vértanúsága azt jelzi, hogy az Isten kegyelme szentté tehet valaki fél év alatt is, ha őszinte szívvel, teljes odaadással válaszol a hit hívására. Emília hat hónappal vértanú halála előtt még a Miatyánkot sem tudta, semmilyen vallási előképzettsége nem volt.
  Emilia Fernandez Rodrigez 1914-ben született a spanyolországi Tíjolában, Alméria tartományban, egy szegény kosárfonó családban. Születése napján már meg is keresztelték. Az andaluziai káló volt az anyanyelve. A sok fonás nyomokat hagyott a kezén, forradások borították. Cigány szokás szerint ment férjhez Juan Cortes Cortez-hez, 24 éves korában.
 A vallásüldöző rezsim 1938-ban katonákat sorozott. Emília meg akarta kímélni ifjú férjét az esztelen öldökléstől, és kis roma rafinériával, egy növény nedvével, bekente a férje szemét, hogy néhány napra megvakuljon. A polgárőrség fölfedezte a turpisságot, s mindkettőjüket letartoztatták. Emília 1938. június 21. estéjén börtönben találta magát, 40 vallásos asszonnyal összezárva. Vallása miatt akkoriban könnyen börtönbe kerülhetett bárki. A bezárt asszonyok esténként egy kicsit föllélegezhettek, mert a börtönparancsnok-helyettesnő, akit közvetlen őrzésükre rendeltek, délutánonként hazament, otthagyta őket. Egy szemtanú így emlékezik vissza: „Az estéket együtt töltötte a csoporaltt, énekeltünk, táncoltunk, imádkoztunk és sírtunk. Mennyi könny! Szokásunkká vált, hogy esténként együtt elmondtuk a rózsafüzért. Emília semmit nem tudott, sosem járt templomba, ahol megtanulhatta volna. ” Lola, egy fiatal lány örömmel tanította neki a Miatyánkot, a rózsafüzért és a Dicsőséget. A parancsnoknő fölfedezte ezt és vallatóra fogta Emíliát, azonban ő semmi áron nem adta ki hitoktatója nevét. Ezzel kezdődött Emília kálváriája. A parancsnok helyettes sem kínzással, sem ígérettel nem tudta rávenni, hogy elárulja a nevet. Magánzárkába csukták, dühöngött a téli hideg és nehezítette a helyzetét az is, hogy negyven nappal szülés előtt állt. A kormányzó hatósághoz beadványban fordult, hogy vegyék figyelembe azt, hogy gyermeket vár és hogy gyönge az egészsége. Erre azonban nem érkezett válasz. 1939. január 13-án hajnali 2-kor megszületett Angela, Emilia lánya. Az édesanya túlélte a szülést, annak ellenére, hogy a földön, egy matracon adott életet gyermekének, mindenféle orvosi segítség nélkül. A babát délután ötkor Emilia hitoktatója megkeresztelte. A következő éjszakán korházba kellet vinni Emíliát, de négy nap múlva visszaküldték a börtönbe. Január 25-én délelőtt 9-kor véget ért kálváriája: magára hagyatva, egyedül halt meg, de nem árulta el katekéjának nevét, aki egyszerű, élő hitre tanította.
 
  alt
 
 
Imádság Emilia Fernandez Rodrigez Közbenjárásáért
 
  Atyánk, irgalmas Istenünk, a Szentlélek ereje által megengedted, a te hűséges Emiliádnak, hogy Krisztus tanúja legyen egészen a halálig. Hallgasd meg, Ó Urunk a cigány nép e leányának könyörgését, akinek Mária közbenjárása segített, hogy kiállja a vértanúság próbatételét. Add, hogy mindnyájan, mint ő, a Szent Szűzhöz forduljunk a Rózsafüzér imádságával. Segíts, hogy át tudjuk adni a hitet az utánunk következő nemzedékeknek. Jézus Krisztus a mi Urunk által.
 
 

Nemzetközi cigánypasztorációs konferencia (CCIT) Esztergomban

CCIT 16.JPG
Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy az idei évben hazánkban rendezte meg éves konferenciáját a Nemzetközi Katolikus Bizottság a Cigányokért (C.C.I.T.). A különböző országokból érkező testvéreket Esztergomban fogadták az eseményre, április 8-10 között. A 2016-os esztendő témája: ,,Európa, Egyházak, a kultúrák találkozása az irgalmassággal".

Képes beszámoló ide kattintva érhető el.


 

 

 

 

   

Ferenc pápa fogadta a roma zarándokokat

alt

VI. Pál pápa egyik beszédében elhangzott mondatának idén ünnepeljük 50 éves évfordulóját.   1965. október 27-én Poméziában mondta az ott összegyült roma zarándokoknak:„Ti nem az egyház peremén, hanem bizonyos szempontból a központjában, az egyház szívében vagytok!". Minderre emlékezve, 2015. október 26-án Ferenc pápa a Vatikánban fogadta az Európából odaérkező cigány zarándokokat. Magyarországról több egyházmegyéből, több mint 150-en vettek részt az eseményen.

Ferenc pápa beszéde ide kattintva olvasható. Képes beszámoló ide kattintva érhető el.

 

Cigány zarándoklat és találkozó Szentkúton

  alt,,Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak mondom, örüljetek” (Filipiek 4,4)
E mottóval került megrendezésre idén a cigány-nemcigány találkozó. A gödöllői és váci helyszínt követően, 2015. augusztus 21-én hazánk felújított kegyhelye, Mátraverebély-Szentkút fogadta a rendezvényt. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is több mint hatszázan gyűltünk össze, különböző egyházmegyéket érintve. A zarándokokat tanúságtételek, szentmise, közös ebéd, majd gyermekek színpadi műsora fogadta az egész napos eseményen.  A gyerekek külön foglalkozásokon vehettek részt a délelőtt folyamán, önkéntesek segítségével.
Nyitásként cigány fiatalok egy csoportja számolt be franciaországi zarándoklatáról, a Taizé közösségbe. Őket követte Horváth József ,,Gatyi,, (Esztergom), aki az Istenben lelhető örömről tett tanúságot.  Az idei évben  Molnár Gál Béla, balajti állandó diakónus tartott előadást, aki az életünkben megjelenő örömökről beszélt. A szentmisét Dr. Székely János, a Budapest-Esztergomi Főegyházmegye segédpüspöke, az MKPK cigánypasztorációval megbízott referense celebrálta, aki körül különböző egyházközségekből érkezett atyák koncelebráltak.
 A közös ebédet követően a közösségek csoportjai léptek színpadra, ahol táncokkal, énekekkel, valamint sajátos üzenetet hordozó színjátékokkal ajándékozták meg a jelenlévőket. A délutáni időszakban lehetőség volt beszélgetésre, gyónásra, valamint a közösségek ismerkedésére is.

 Képgaléria ide kattintva érhető el.

A találkozó a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával, a Szent Erzsébet Segítő Alapítvány szervezésében valósult meg.

        altalt

   

1. oldal / 5