Érdekes hírek

Roma fiatalok jártak Taizében

altA franciaországi ökumenikus közösség 75 éve jött létre, Taizében. Alapítója, a svájci származású Roger Schütz, aki 100 éve született. Roger testvér 10 éve hunyt el, tragikus körülmények között.
Mindezekre emlékezve, az ,,új szolidaritás” jegyében gyűlt össze közel 5000 fiatal, hogy a közösség születésére és Roger testvér tragikus halálára emlékezzen vissza.  Az egy hetes program az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság témakörök mentén zajlott. A reggeli, déli és esti imádságokon túl, meghívott vendégek segítették előadásaikkal az épülést.  A fórumok és a délutáni műhelyek további ismeretek kínáltak a fiataloknak politikai, civil, vallási és tudományos területeket egyaránt érintve. 
Magyarországról a Katolikus Ifjúsági Mozgalom koordinálásával juthattak el fiatalok az eseményre. Örömünkre szolgált, hogy az évforduló emlékére rendezett programon 8 fő cigány fiatal is részt vehetett, közülük ketten a Ceferino Ház ifjúsági közösségéből, öten pedig a Boldog Ceferino Alapítvány közösségéből. A 16-20 éves fiatalokat a Ceferino Ház munkatársa, Gyöngyösi Gyula kísérte és segítette a zarándoklaton, aki előadást is tartott a nemzetközi találkozó egyik szekciójában, az egyszerűség témában.
Taizé és az ott töltött egy hét a közösséghez tartozás élményét, a szeretetben való növekedést, az imádságban való elmélyülést, illetve az egység és összetartozás élményét hozta mindannyiunk számára. Bár sokfélék voltunk, különböző nemzetekből, különböző kultúrákból, mégis összhang, béke és egyetértés uralkodott, fiatalos vidámsággal és jókedvvel. Taizé-ben leomlottak a falak, kultúránk és másságunk értékké vált, s nem hátrányként jelentkezett.  
Az egy hét sokat adott mindannyiunk számára, egyéni és közösségi szinten is. Megérintett bennünket egy-egy előadás, az imádságok, az énekek, a több ezer fiatal alázatossága a templomban, az ott tapasztalt béke és szeretet. Eleinte nehéz volt elszakadni az otthoni közegtől, a megszokott étrendtől, a fiataloknak különösen nehéz volt az internet világától megválni, mégis néhány nap múlva azt tapasztaltuk, hogy otthon érezzük magunkat, s más dolgok kerültek a középpontba. Nem hiányzott semmi, hiszen ott voltunk egymásnak, s ott volt köztünk az Isten. 
Az egy hét alatt két alkalommal szolgálhattunk az imádságban, s ennek köszönhetően szólalhatott meg cigány (lóvári) nyelven az evangélium egy része, valamint egy könyörgés. Így lehetőségünk volt bemutatni hazánkat, hazánk cigányságát, valamint a katolikus egyház cigánypasztorációját is. Az egyik délután kulturális műsorral ajándékozhattuk meg a Taizé-i fiatalokat. Elénekeltük a nemzetközi cigány himnuszt, majd két táncos lábú testvérünknek köszönhetően, a magyar cigánytáncot is minőségi módon mutathattuk be. 
Az egy hét alatt jó kapcsolatba kerültünk nemcigány magyar testvéreinkkel is, akik maguk is beszámoltak arról a pozitív élményről, amely általunk érte őket. Sokan megszerettek bennünket, s mi is sokakat megszerettünk. Barátságokat kötöttünk kanadaiakkal, afrikaiakkal, jó szomszédi viszonyban voltunk ukránokkal, lengyelekkel.
Hazatérésünkkor új lendülettel és reménnyel jöttünk, hiszen amit odakint tapasztaltunk, azt szeretnénk megteremteni itthon is. Építeni szeretnénk mi is a mennyek országát, hogy ilyen szeretetben, békében és egységben élhessünk hazánkban is. 

Képes beszámoló ide kattintva tekinthető meg.

 

Romániában tartották a 2015. évi CCIT konferenciát

A Nemzetközi Katolikus Bizottság a Cigányokért (C.C.I.T.) az idei évben is meghirdette évi cigánypasztorációs konferenciáját. Az eseményen az európai országok cigánypasztorációs munkatársai vettek részt, április utolsó hétvégéjén, a romániai Snagovban. 2013-ban az ausztriai Pinkafeld, míg 2014-ben a velencei Cavallino város adott helyet a konferenciának. A 2015-ös év témája: ,,Kommunikáció: az új médiumok adta lehetőségek és veszélyek". A találkozó alkalmat teremt a legkülönbözőbb országokból érkező, cigánypasztorációban munkálkodó személyek közötti kapcsolatok építésére, és a tapasztalatcserére.

Az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa üzenetét ide kattintva olvashatják.

 

Ökumenikus felhívás a nemzetközi romanap (április 8.)kapcsán

 Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) közös üzenetben szólítja meg a kontinens keresztény közösségeit az április 8-i nemzetközi romanap alkalmából. A felhívást ide kattintva olvashatja.

   

Az Egri Cigánypasztorációs Konferencia 2014-ben

Az idei cigánypasztorációs konferencia szándékosan, egy erőteljesebben egyházi arculatot törekedett fölvenni. A cigányság társadalmi felzárkózásának alaposzlopaiként tekintünk az oktatásra és a munkához segítésre. Ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Akkor tud valaki könnyebben visszatérni a munka világába, ha van megfelelő képzettsége, és megfordítva: akkor lesz motivációja a tanuláshoz, ha látja azt, hogy van esélye arra, hogy majd munkához is juthat a képzettsége segítségével. A katolikus egyház meggyőződése azonban, hogy van egy harmadik, az előző kettőnél is fontosabb oszlop, amelyre épülhet a roma/cigány testvéreink felemelkedése: ez pedig az emberi szív. Minden igazi fejlődés a történelemben az emberi szívben kezdődik el (Szent II. János Pál pápa, Redemptoris missio). Az idei évben létrejött konferencia hangsúlyát a lelkipásztori, a pasztorációs, evangelizációs összetevőkre helyeztük, azt törekedtünk erősíteni, illetve ezt tükrözte a konferencia mottója is: „Virrasszatok és imádkozzatok, …. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.” (Mt 26,41) A konferencia elkötelezetten keresi, hogy mi az Egyház legsajátosabb hozzájárulása ehhez a törekvéshez, mi az, amelyet csak az Egyház adhat ehhez a folyamathoz. A cigányság a többségi társadalommal szembeni védekezése miatt sokszor igen nehezen fogad be minden „kívülről jövő kezdeményezést”, mert önazonosságát védi. Mégis a „Szent” iránt rendkívüli érzékenységet és nagy nyitottságot mutat.

 Papok és világiak, férfiak és nők, romák és nem romák az ország legkülönbözőbb területeiről, több mint 50 településről érkeztek a konferenciára, az ország egész területéről, többek közt Kaposvárról, Komlóról, Esztergomból, Kisvárdáról. A résztvevők az év minden napján azért dolgoznak, hogy a társadalomban az emberhez méltó kapcsolatot építsük cigányok és nemcigányok között. Konferenciánk ezt a munkát kívánja segíteni, szakszerűbbé, hatékonyabbá tenni.

A konferenciát Ternyák érsek atya nyitotta meg, Székely János püspök atya előadást tartott, jelenlétével pedig Kocsis Fülöp püspök atya is megtisztelt bennünket.

Az Egri Cigánypasztorációs konferencia országos szintű esemény volt, az élénk érdeklődést mutatja, hogy a szállást is igénybevevők 161-en voltak, a csak nappalra bejárókkal együtt pedig 178-an vettek részt a konferencián. Nagy érdeklődést váltott ki Csáki Tibor előadása a közösség születéséről, Koós Ede Szentségi pasztorációróról és a közösség építéséről, és Székely János püspök atya: Evangelizáló közösségről szóló előadása. Dr Beer Miklós püspök atya cigánysággal kapcsolatos körlevelét, annak hatásait Dúl Géza mutatta be. Bemutatkoztak cigánypasztorációs kezdeményezések és programok, így a Körömi közösség, a Budapest nyolcadik kerület, a Pécs melletti Decs község évtizedes cigánypasztorációja, a Pécsi Karitász tevékenysége, továbbá a kállói és a dejtári családi napközik együttműködése az iskolával és az önkormányzattal.

 

A 2012. évi Cigánypasztorációs konferencia Egerben

Országos cigánypasztorációs konferenciát rendeztek a Ceferino Ház munkatársai Egerben, 2012. december 13-15. között. A konferencia pontos címe az: „Új evangelizáció és cigányság a hit évében”.
A résztvevők változatos tematikában hallgattak előadásokat. Székely János püspök úr  a hit évének kontextusába helyezte el a cigánypasztoráció misszióját. Kocsis Fülöp és Orosz Atanáz püspök urak a görög katolikus egyházmegye pasztorációs terveiről és tevékenységéről számoltak be.
A konferencia kitért a művészet szerepére, mint egy unikális eszközre a cigányság hitéletének fellendítésében. Ebben a témába tartott előadást Dragonits Márta, valamint Bátki Márton, aki az "El Sistema" zenei módszer magyarországi bevezetésének egyik felelőse. Vallási tárgyú képeiről mesélt Szentandrássy István Kossuth-díjas cigányszármazású festőművész. 
Marian Drahos SDB szlovák szalézi szerzetes beszámolt a szlovákiai Bártfán folytatott egyedi cigánypasztorációs stratégiákról és eredményekről. Az előadók között volt még Lankó József atya Alsószentmártonból, Koós Ede atya Miskolcról. Dr. Szabóné Kármán Judit és Naszádi Krisztina előadásuk mellett könyvbemutatót tartottak.
A záró szentmisét Ternyák Csaba egri érsek tartotta. A konferencia záródokumentumot fogalmazott meg.
 
   

2. oldal / 5