2016 - Nemzetközi cigánypasztorációs konferencia Esztergomban
„Európa, az egyházak és kultúrák találkozása az irgalmassággal”- e mottóval rendezték meg hazánkban a nemzetközi cigánypasztorációs konferenciát (CCIT) április 8-10. között, Esztergomban. Az eseményen mintegy 19 országból, közel 160 ember vett részt.
 
A konferenciát a magyarok imádsága nyitotta meg, melynek végén a dejtári Csupa Szív Tánccsoport egy drámajátékkal ajándékozta meg a jelenlévőket. A drámajáték kifejezi azt a pillanatot, amikor a szenvedéseket és bűnöket ráhelyezzük a keresztre feszített Jézusra, és utána megtaláljuk helyünket a világban. Dr. Székely János püspök atya köszöntőjében elmondta: ,,Újra és újra azt tapasztaljuk meg, hogy azzal adunk a legtöbbet roma testvéreinknek, ha Jézust adjuk. Az irgalmasság legfőbb cselekedete, ha az irgalom forrásához, Jézushoz elvezetünk valakit.” Csemer Csaba, a Váci Egyházmegye cigány származású akolitusa kárpáti cigány nyelven üdvözölte a jelenlévőket, az esztergomi Sárközi János Csomó pedig a megtéréséről beszélt a hallgatóságnak.
 
A Vándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsa üzenetét Alessandra Pander nővér olvasta fel. Antonio Maria Vegliò bíboros, a pápai tanács elnöke levelében olvashatjuk: ,,… az irgalmasság az egyház, a kultúrák és Európa közti találkozás helye, ám egyúttal az egyház és a társadalom összetartozását is ki kell fejeznie, keresve a közeledés megfelelő módját annak érdekében, hogy megszülethessenek az együttlét új formái, melyek az igazságon, a szolidaritáson, a testvériségen és a békén nyugszanak.” (A teljes beszéd ide kattintva érhető el.)
Claude Dumas, a CCIT elnöke bevezető előadásában elmondta: „Melyik utat választjuk: az individualizmust, az „én” kultúráját, a biztonságot, a közömbösséget, mely falakhoz és sorompókhoz, idegengyűlölethez és erőszakhoz vezet… s ezek egyenes következményeként fájdalmas események egymásutánjához nyitja meg a kaput… vagy olyan utakat, melyek a türelem és a lépésről lépésre kialakult bizalom révén a másikkal való találkozásra, a különbözőségeinkből adódó kölcsönös gazdagodásra, az együttélésre, a népek közötti testvériségre jelentenek meghívást…” (A teljes beszéd ide kattintva érhető el.) Az idei konferencia főelőadását Vito Impellizzeri, olasz származású pap tartotta, aki a szeretetről, az emberi szolidaritásról egy nagyszerű, teológiailag megalapozott gondolatot hozott. (Az előadás ide kattintva érhető el.) Ezt követően és erre épülve került sor a kiscsoportos beszélgetésekre, különböző nyelveken. E beszélgetések érdekessége, hogy egy adott témán belül a résztvevők megoszthatják saját országukban megélt tapasztalataikat.
A szombati szentmisét az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros celebrálta, aki elmondta: ,,minden népet, minden embert a Péter és körében összegyűlt tanítványok zsákmányául, halfogásául rendel az Isten, mindenkihez küldetett az Egyház, mindenkit üdvözíteni akar az Isten az Egyház szolgálata által.” (A szentbeszéd ide kattintva érhető el.) A konferencia utolsó napján  Dúl Géza atya tartott előadást, amelyben a magyarországi cigányságról és a cigánypasztoráció eredményeiről hallhattak a jelenlévők.
 
A hazánkba tartott konferencián a külföldi testvérek több alkalommal megdicsérték a szervezők munkáját és a magyarországi cigánypasztoráció sikerét. A misén elhangzott dicsőítés, a fiatalok drámajelenete, az elért eredményeink mind-mind értékes gyümölcsként ragyognak Európában.
2016

 

Tételek 
 

 

Phoca Gallery