A cigányság és az Egyház

Dr. Albert Peter Rettmann: EGY INKULTURÁLÓDÓ HITRŐL

A cigányok körében végzett apostoli tevékenység teológiai alapelemei. 1. A keresztény Egyház katolicitása.  Katolikus keresztényként világviszonylatban egy nagy családrésze vagyunk. Ebből kitűnik, hogy nem tudunk szűk nemzeti határokban gondolkodni. …Legalábbis a...

bővebben

Dúl Géza: A CIGÁNYSÁG EVANGELIZÁCIÓJA

A cigányság evangelizációja (Dúl Géza, az MKPK cigánypasztorációs referense) Manapság a népcsoport megnevezésére a lovari eredetű roma kifejezés közkeletű. Mi viszont használjuk a magyar nyelvben meghonosodott cigány szót is. Meggyőződésünk, és sok cigány ember is úgy...

bővebben

Dúl Géza: Krisztus „Cigányország útjain”

Mi a célunk ezzel a tanulmánnyal? Számtalan írás jelenik meg a cigányság helyzetének elemzéséről. Sok nemzetközi jelentés elismerő és elmarasztaló elemeket egyaránt tartalmaz az országos helyzetről. Nem akarunk a nehéz helyzet súlyosságát feltáró elemzésekbe...

bővebben

Szintók és Romák Olaszországban I. Pamela Adami

Társadalmi, kulturális és pasztorális szemszögből végzett vizsgálódás MIRŐL ÉS KIRŐL  IS BESZÉLÜNK? TÁRSADALMI-KULTURÁLIS SZEMSZÖGBŐL VÉGZETT VIZSGÁLAT Pamela Adami Ebben az első részben néhány számszerű adattal szeretnénk szolgálni. Úgy tűnhet, mintha ennél mi sem...

bővebben

SZINTÓK ÉS ROMÁK OLASZORSZÁGBAN II.

B. PASZTORÁLIS KÖRNYEZET Szerző: Don Agostino Rota Martir Nem könnyű felvázolni az Egyház szintók és romák iránti pasztorális gondoskodásának történetét.  Összetett, hosszú, és rögös útról van szó, mely nem volt mentes az elhajlásoktól, megrázkódtatásoktól sem....

bővebben

Ünnep a vándorlók világában

A cigányok, mint a gádzsók mulattatói Amennyire csak visszatekinthetünk történelmükbe, az ünnep mindig szorosan kapcsolódott a róluk kialakított képhez. Az egyik feltevés, - mely szerint a 900-as években vándoroltak volna el Indiából - , már utal a muzsika, a tánc és...

bővebben

Dúl Géza: A fiatal cigány evangelizálása

A fiatal cigány evangelizálása és emberi fejlődése a vallási, a kulturális és az etnikai pluralizmus kihívásai között Dúl Géza Mindnyájan tudjuk, hogy a címben adott első fogalom a „fiatal cigány” absztrakció, amely a valóságban nem létezik. Fiatal cigány található az...

bővebben

2010-Rettman Egy inkurturlódó hitről

EGY INKULTURÁLÓDÓ HITRŐL. Teológiai alapok és gyakorlati javaslatokegy katolikus cigánypasztorációhoz. A cigányok körében végzett apostoli tevékenység teológiai alapelemei.   A keresztény Egyház katolicitása. Katolikus keresztényként világviszonylatban egy...

bővebben

Romák vallásosságát kifejező mondatok

O Dol te ciol po milo petute / Terjessze ki reád Isten az ő irgalmát. ( Gyakran használt kifejezés a romáknál, ha valaki beteg ) O Dol si yec / Egy az Isten. ( Életünk az ő kezében van ) Vallay Billjai… Nagy az Isten hatalma a földön. O Dol taraciol tu/ Isten óvjon...

bővebben