A Ceferino Ház evangelizációs csoportja a Váci Egyházmegye különböző plébániáiról verbuválódott, elkötelezett, tanúságtevő cigány és nem cigány emberekből áll.
A cigánypasztoráció legfotosabb „eszköze” igazi, egyenrangú testvéri kapcsolat Kirsztusban cigányok és nem cigányok között. A gyűlölet okozta sebeket megtérésünk folyamatában először bennünk, magunkban gyógyítja meg Krisztus. Az Egyház ilyen módon, a közösség által Krisztusból születik közöttünk.
A csoport első alkalommal Mátraverebélyen tett tanúságot az Egyházban megtalált testvéri közösségről, a communióról. A községben a Biblia évében egy vándorevangélium csoport kezdte meg működését cigány testvéreink között 12 család részvételével.
Érezhető ebből is hogy örökzöld témánál vagyunk, a cigányság  keresi a helyét az Egyházban. Mindnyájunkon is múlik, hogy megtalálja!