Az idei cigány pasztorációs konferencia szándékosan, egy erőteljesebben egyházi arculatot törekedett fölvenni. A cigányság társadalmi felzárkózásának alaposzlopaiként tekintünk az oktatásra és a munkához segítésre. Ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Akkor tud valaki könnyebben visszatérni a munka világába, ha van megfelelő képzettsége, és megfordítva: akkor lesz motivációja a tanuláshoz, ha látja azt, hogy van esélye arra, hogy majd munkához is juthat a képzettsége segítségével. A katolikus egyház meggyőződése azonban, hogy van egy harmadik, az előző kettőnél is fontosabb oszlop, amelyre épülhet a roma/cigány testvéreink felemelkedése: ez pedig az emberi szív. Minden igazi fejlődés a történelemben az emberi szívben kezdődik el (Szent II. János Pál pápa, Redemptoris missio). Az idei évben létrejött konferencia hangsúlyát a lelkipásztori, a pasztorációs, evangelizációs összetevőkre helyeztük, azt törekedtünk erősíteni, illetve ezt tükrözte a konferencia mottója is: „Virrasszatok és imádkozzatok, …. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.” (Mt 26,41) A konferencia elkötelezetten keresi, hogy mi az Egyház legsajátosabb hozzájárulása ehhez a törekvéshez, mi az, amelyet csak az Egyház adhat ehhez a folyamathoz. A cigányság a többségi társadalommal szembeni védekezése miatt sokszor igen nehezen fogad be minden „kívülről jövő kezdeményezést”, mert önazonosságát védi. Mégis a „Szent” iránt rendkívüli érzékenységet és nagy nyitottságot mutat.

Papok és világiak, férfiak és nők, romák és nem romák az ország legkülönbözőbb területeiről, több mint 50 településről érkeztek a konferenciára, az ország egész területéről, többek közt Kaposvárról, Komlóról, Esztergomból, Kisvárdáról. A résztvevők az év minden napján azért dolgoznak, hogy a társadalomban az emberhez méltó kapcsolatot építsük cigányok és nemcigányok között. Konferenciánk ezt a munkát kívánja segíteni, szakszerűbbé, hatékonyabbá tenni.

A konferenciát Ternyák érsek atya nyitotta meg, Székely János püspök atya előadást tartott, jelenlétével pedig Kocsis Fülöp püspök atya is megtisztelt bennünket.

Az Egri Cigánypasztorációs konferencia országos szintű esemény volt, az élénk érdeklődést mutatja, hogy a szállást is igénybevevők 161-en voltak, a csak nappalra bejárókkal együtt pedig 178-an vettek részt a konferencián. Nagy érdeklődést váltott ki Csáki Tibor előadása a közösség születéséről, Koós Ede Szentségi pasztorációróról és a közösség építéséről, és Székely János püspök atya: Evangelizáló közösségről szóló előadása. Dr Beer Miklós püspök atya cigánysággal kapcsolatos körlevelét, annak hatásait Dúl Géza mutatta be. Bemutatkoztak cigánypasztorációs kezdeményezések és programok, így a Körömi közösség, a Budapest nyolcadik kerület, a Pécs melletti Decs község évtizedes cigánypasztorációja, a Pécsi Karitász tevékenysége, továbbá a kállói és a dejtári családi napközik együttműködése az iskolával és az önkormányzattal.