Mathias Bhuríya

Indiában 18 millió vándorló életformát folytató cigány él. (Ezt a 18 milliót sokszor nem számolják hozzá a világon élő cigányok összlétszámához, amikor 17 milliós összlétszámról beszélnek.) Közülük három millió az u.n. Bhill csoporthoz tartozik,  akik Rajastan és Madianprdesh tartományban szétszóródva élnek. Ebből a csoportból származik Mathias Bhuriya a cigánypasztorációért felelős lelkipásztor, aki 2003-ban a budapesti cigánypasztorációs világkonferencia alkalmával Magyarországon is járt, beszámolt Indiai helyzetről a konferencián.