1961-ben egy faszobrász ajándékozta a dél-tiroli romáknak és szintiknek, akik magukkal hordozták zarándoklataikra, majd Rómába vitték, hogy az egész világ tiszteletére állítsák föl. 1965-ben, az első nemzetközi cigány zarándoklat alkalmával, Poméziban, VI. Pál pápa megkoronázta a szobrot, majd 2001-ben a Pápai Tanács kápolnájában állították ki. Ugyanebben az évben Vatikánba került méltó helyére a szobor, ahol is a Vándorlók és Úton lévők Lelkigondozásának Pápai Tanácsa kápolnájában ünnepélyesen trónra emelték a „Cigányok Királynőjét”. ciganyokkiralyneja.jpg
Ahogy a Pápai Tanács elnöke és II. János Pál pápa is fogalmazott, a cigány Szűzanya mindazok szíve közepén van, akik a cigányok lelkipásztorkodásáért fáradoznak, valamint az úton levő vándor cigány testvéreket is oltalmazza.
Ma megtiszteltetés ért, hogy ezt a szobrot, Máriát a „a cigányok Királynőjét” fogadhattam, és biztosítom önöket, hogy a kápolnánkban méltó helyet találunk. Mindazoknak a személyeknek szíve közepén lesz, akik a cigányok lelkipásztorkodásért fáradozunk.”                 
Stepeh Fumio Hamao


„A Szűzanya, Mária, a Cigányok Királynője őrizzen meg benneteket útjaitokon, és legyen veletek mindenkor.” 
 
II. János Pál pápa

Ima a Boldogasszonyhoz a harmadik évezred hajnalán

 

Édesanyánk, Te ismered a világ és az egyház reményeit és szenvedéseit. Állj valamennyi gyermeked mellett mindennapjaik megpróbáltatásaiban! Add, hogy közös fáradozásunk gyümölcseként a Világosság uralkodjék a Sötétség felett! Megváltásunk Hajnala, Rád bízzuk magunkat az új évezredben, hogy a Te vezetéseddel minden ember megtalálja az Utat, Krisztust, a Világ Világosságát, egyetlen Megváltónkat, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt uralkodik mindörökké.  Amen
II. János Pál Pápa
Mária cigányok édesanyja…                     Könyörögj érettünk!