Pátyáv, káj ánd e jékh dél hi, o szákosájkerdo Dád, ko bárálgyász e cséri táj e phu,
száko sájdikimászke táj bisajdikimászke butya.
Táj ándrej lé Dévlészké korkoreszko Savo, o Krisztus Jézusi,
o jékh Raj, ko káth o Dád kátár szákának kergyilyasz,
Ko hi gyeszarpo kátár gyeszárimászte, csácso Dél kátár e csácse Devleszke,
ko kergyilyasz, táj náj bárávedo,
Ko hi le Dédéha jekh, likrimaszke, szákofélo kátár ávlyász,
o pál ámende, pál lé mánusende, táj pál ámáre muntimászte ándár e csereszte tele uralyasz.
Táj mász lyász pe peszte kátár e Szunte Gyiheszte táj kátár e vuzsi Márijátá,
táj mánus kergyilyasz, kász po trusulkárfinmárdinde pál ámende ánde Poncius Pilátuseszke trajoszte.
Rebgyingyasz táj práhunde lész, táj oprustyilyászpo tritone gyeszeszte,
szár hász ánglál iszkirime pál lészte,
opregyilyasz ándo o cséri táj bésel pe Dádeszke csácsirig,
táj pálés ávlátár sztrafiméha te kriszikerel zsuden
táj mulen taj lészké thémészké na aulá ágor.
Táj ándréj i o Szunto Gyih, ámáro Ráj táj trájimászko ko katar e Dádeszke táj é Sávészté
ásztárgyol, kász le Dádéhá táj le Savéhá kétáne Pátyáv,
káj hi e jékh, szunti, katolikusi táj apostolámi kángéri, hi jékh bilopo pe dosenge jertyipeszte.
Ázsukáráv le mulenge ustyipo, táj lé pálé ávimászko biagorengo trájo.
Ámen
HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.