Boldog Ceferino Gimenez Malla (el Pelé) egyházi ünnepét május 4-én, boldoggá avatásának évfordulóján tartjuk.

ceferino _csaladdal.jpg

Boldog El Pelé vértanú, te Krisztus Királyt éltetve adtad életedet
Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk: ma élő romákért és testvéreinkért,
a nemcigányokért, hogy valamennyien, Istent egyre jobban szeressük,
és az Ő akarata szerint tudjunk élni és boldogulni.
Ámen