1. Szociológia fölmérések az egyházmegye településein a cigányok létszámáról, a helyi társadalomban betöltött szerepükről, helyzetükről, ciganologiai könyvtár, filmtár, CD, DVD tár

  2. Gyűjtések a cigány kultúra értékeiről (dalok, mesék, siratók) zene, tánc, próza, költészet, cigány nyelv

  3. Társadalmi megbékélés elősegítése, a többségi társadalomban valósághoz közelibb cigánykép formálása, előítéletek eloszlatása, (média: egyházi és világi)

  4. A cigány kultúra értékeinek megismertetése a többségi társadalommal, pl. a média által