A Vándorlók és Útonlévők Lelkigondozásának Pápai Tanácsa, az Egyház történetében először hívta össze a világ minden részéből a cigány származású papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket. A rendkívüli vatikáni konferenciáján 2007. szeptemberébena a brazil, a francia, az olasz, a spanyol, a szolovák, stb. egyházi személyek mellett magyar származású cigány papok és szerzetesek is részt vettek. A cigány származású egyházi hivatások tekintetében, a számarányt tekintve Magyarország a világ élvonalába tartozik.
A cigány mentalitás szépségeit magán hordozó konferencia címe: „Krisztussal a cigány nép szolgálatában”. A záródokumentumot a résztvevők maguk fogalmazták meg, tükrözi azt a két irányú felelőséget, amelyet a cigány származású egyházi személyek éreznek saját népükért, és népük körében az Egyház küldetéséért. A konferencián tanúi lehettünk annak, hogy azok, akiknek eddig nem volt hangjuk , soha nem hallott hangon szólaltak meg közöttünk. Az esemény Egyházunk „legújabb hajtásának” bemutatkozását jelentette, ugyanakkor a cigánypasztoráció „nagykorúvá” válását is jelzi. Láthattunk, amint egy olyan különleges helyzetben lévő nép, mint a cigányság, kezdi megtenni az első lépéseket, hogy kezébe vegye saját sorsát az Egyházban.
Isten áldja meg életüket, fáradozásaikat!