A táiószentmártoni ifjúsági tábort cigány fiatalok csoportja látogatta meg július 12-én délután. A tábort látogató fiatalok táncát, tanúságtételeit nagy figyelemmel fogadták a táborlakók. Őszinte, lényegre törő kérdéseik kifejezték az érdeklődést a cigány fiatalok iránt, akik helyüket keresik az Egyházban. A kialakult élénk beszélgetés, közös imádság és közös tánc azt igazolja, hogy a fiatalok nagylelkűen képesek felülmúlni a közvéleményben makacsul begyökerezett előítéleteket is. A kellemesen együtt töltött délután jelzi, hogy az Evangélium, az Isten Szavának ereje, a fiatalok nyitott szívének „jó talaján” képes lerombolni az elválasztó falakat, hidat építeni a társadalmi feszültségek elválasztó szakadékai fölött.