November 10-12-ig Egerben a Szent János Lelkigyakorlatos Ház és Továbbképző Központ adott otthont az évi cigánypasztorációs konferenciának. dr. Ternyák Csaba egri érsek, nyitotta meg az ország minden részéről érkezett, százharminchat világi, szerzetes és pap, cigány és nem cigány résztvevő, tanácskozását. Az utolsó napon a záró szentmisét dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta.

A konferencia a médiában, az interneten fellelhető olyan megnyilvánulásokból indult ki, amelyek sokszor csak mélyítik a cigányok és nem cigányok közötti szakadékot, a tények válogatásával, csoportosításával és tálalásával. Ddr Gernot Haupt MAS, az ausztriai Social Institut munkatársa Jézusnak a leprást meggyógyító érintéséből, a társadalom és a kitaszítottak érintkezéséből vezette le a keresztény üzenetből fakadó, befogadó cselekvésmódot. Dr Aczél Petra PPKE Kommunikációs Tanszékének docense, arra hívta fel a figyelmet, hogy „ellenséges környezetben” kommunikálva a konkrét cselekvés előtt, már képzeteinkkel, gondolkodásunkkal, hozzáállásunkkal mi magunk is alakítjuk, ellenségessé vagy mérsékeltebben ellenségessé, esetleg éppen rokonszenvessé formálhatjuk partnereinket. Szabóné Kármán Judit egyetemi oktató (Bp, Semmelweis Egyetem, Pécsi és Szegedi Tudományegyetem) a cigány mentalitás kialakulását, gyökereit tárta fel a konferencia résztvevői előtt. A Biblia évében elkészült a teljes lovari bibliafordítás. Dr Tarjányi Béla professzor (Bp, PPKE HTK Újszövetségi Tanszék) és Vesho Farkas Zoltán, bibliafordító számoltak be a közös munka nehézségeiről, jelentőségéről. DDr Várnagy Elemér romológus, a Pécsi Tudományegyetem előadója a romák és nem romák együttmunkálkodásának döntő jelentőségét méltatta. Konkrét esetek, már működő vállalkozások, kezdeményezések igazolták a konferencia résztvevői előtt, hogy a „közös út” lehetséges. A Ceferino Ház tapasztalatát Dúl Géza kisebbségi lelkész és Mezei Ádám munkatárs foglalták össze: a pasztoráció tulajdonképpen a mintaadás által hatékony, ha feszültségek szabdalta társadalmunk előtt élőben mutatja be az Evangéliumból fakadó testvéri kapcsolatot, a krisztusi közösséget. A befejező fórumon Nagy Józsi bácsi Jézus szavaival egyszerűen summázta a tennivalót, a konferencia üzenetét, lefordította a maga nyelvére a mindenkire érvényes, világot formáló örök igazságot: „Szeresd ellenségedet!”