A Vándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsa 2008 szeptember 1-4-ig rendezte ötévenként esedékes cigánypasztorációs konferenciáját a németországi Freisingben. 2003-ban Budapest adott otthont a tanácskozásnak. Ez évben három kontinens országainak 159 résztvevője osztotta meg tapasztalatait, véleményét a mindig aktuális témáról: „A fiatal cigány a társadalomban és az Egyházban”. A legkülönbözőbb helyzetekből érkezett küldöttek beszámolóiból látszik, hogy a cigányság sorsát, helyzetét illetően világszerte vannak közös vonások. India, Indonézia és Barazilia képviselői is jelen voltak. Cigány származású papok, férfi és női szerzetesek továbbá a legkülönbözőbb szakemberek kapcsolódtak be a munkába. Egyre több nagyszerű előadó került ki soraikból. Látható a tendencia, hogy maguk a cigány testvérek egyre nagyobb szerepet vállalnak saját népük sorsának intézésében, lelkipásztori ellátásában.
A konferencia legizgalmasabb része a fiatalok kerekasztala volt, amelyen a téma, a fiatal cigány „megelevenedett” a résztvevők szeme előtt. A kerekasztal ifjú megszólalói beszámoltak küzdelmeikről, sajátos nehézségeikről. Akár német, akár francia, olasz, román, vagy magyar beszélt a mikrofonnál, puszta lényével vonzó képet rajzolt elénk cigány fiatalról, közelebb vitte a konferencia tagjait, hogy belülről értsék meg a cigány fiatalok helyzetét. A kerekasztal magyar résztvevője a nyíregyházi kispap, Balogh Győző hozzászólása nagy sikert aratott.