A Biblia évében május 31-e volt az V. Országos Katolikus Cigánytalálkozó napja. A Gödöllői Egyetem Aulájában az év témájáról, a Bibliáról Kiss Attila Gellért, görög katolikus parókus tartott elmélkedést.
Az ország minden részéről érkező 800 személy között a nagy létszámban jöttek gyerekek és fiatalok. Idejüket szabadtéri foglalkozások, rajz, sport és beszélgetés programok töltötték ki. A közösségek megerősítették egymást. Az egyetemi aulában megrendítő tanúságtételek hangzottak el az Isten szavának erejéről; arról, hogy Isten szava képes megújítani életünket, hogy a cigány emberek nem kis erőfeszítésel, de megtalálhatják helyüket az Egyházban, és hogy az Egyházban Isten szeretetete, Isten Szava testvérekké tesz bennünket, cigányokat és nem cigányokat egyaránt.
A szendrőládi énekesek és a Ceferino Ház önkénteseinek énekkara cigányos ritmusú énekekkel kifejezték ki hitüket A találkozón a Romano Trajo fotókiállítása szemet gyönyörködtetővé tették a cigányság nem eléggé ismert értékeit, szépségeit. Szajkó Gézáné, Oláh Aranka Bibliai tárgyú festményei pedig a művész Isten Szavába vetett mélységes hitét fejezték ki.
A Mária Rádió élőben közvetítette a programot 10-órától 12-ig. A közös liturgiának talán legmeghatóbb része az volt, amikor a közösségek képviselői elheyezték a maguk szál virágát a szűzanya képe előtt, és felcsendült az u.n. cigányhimnusz, a hozzá fűzött két sorral „Megáldottál, megváltottál, Országodba befogadtál.”
Délután a „Miénk a színpad”-ban ki-ki a maga táncát, jelenetét mutatta be a hét egyházmegyéből összegyűlt népes közönség előtt. Legtöbben Váci Egyházmegyéből érkeztek, a résztvevők 43%-a érkezett az egyházmegye területéről. De jelentős számban vettek részt az egri, a hajdudorogi és a debreceni egyházmegyékből is