A Váci Egyházmegye  Ceferino Ház által vezetett vándorevangélium csoportjai szeptember 27-én, szentírásvasárnap előtti szombaton találkoztak Gyömrőn. Mintegy százharminc Szentírást szerető cigány testvér  jött össze ünnepelni az Isten szavát. Beszámolók hangzottak el arról, hogy az egész év folyamán rendszeresen Szentírást olvasók személyes, családi, és közösségi életét, hogyan újítja meg Krisztus tanítása. A találkozó témája a megbocsátás volt. Jézus példabeszédének (Mt 18,21-35) adósságot elengedő királya határozta meg a csoportbeszélgetések és az igeliturgia gondolatmenetét. Délután a gyerek és fiatalok jelenetekben, táncjátékokban elevenítették meg az Evangélium példabeszédeit, Jézus életének eseményeit.
A találkozó különlegessége, hogy a manapság tapasztalható cigányellenes hangulat dacára, a Bibliát ünneplő találkozóra megmozdultak az egyházközség és a város jóérzésű polgárai is. Az érkező cigány testvéreket tisztelet és szeretet megnyilvánulásai vették körül. Az egyházközség  nem csak a közösségi házat bocsátotta rendelkezésre, hanem  tagjai süteményt sütöttek, és cigány szokás szerint kenyérrel sóval, és pálinkával fogadták az egyházmegye különböző településeiről érkező vendégeket. A segítő szándék túl terjedt a katolikus egyházközség határain. A pünkösdi közösség tagjai részt vettek a terem berendezésében. Az egyik helyi pék az ebédhez ajándékként tenyérnyi nagyságú friss pogácsát ajánlott föl. A vendéglátás egész napos teendőit, kávé, sütemény, üdítő kínálását, az ebéd körüli szolgálatot egy készséges derűs egyházközségi csapat látta el. A vendégek Monoron az egyházközség Biblia-kiállításán zárták a tartalmas, lelkiekben gazdag napot.