Adj Uram
Vállamon népem keresztje
méltón viselem mindörökre.
Adj lelkembe bölcsességet,
hogy földi életemben szolgáljam
Népemet.
Adj Uram tetteimhez bátorságot,
kitartást elszántságomhoz,
maradjak tántoríthatatlan
hű gyermeke Népemnek.

(Rostás-Farkas György: Balladás álmok c válogatott verses kötetéből)

 

kereszt.jpg