,,A változó Európában a cigánypasztoráció is fejlődésen, változáson megy keresztül, ami azt jelenti, hogy az Egyháznak is meg kell újítania pasztorációs stratégiáját , a változó körülményekhez igazított új utakat és módszereket kell keresnie. A már létező ,,pasztorációs stratégiának” számolnia kell a kihívással, amelyet a változások jelentenek, és az Evangélium, valamint az Egyház tanításának fényében újra kell gondolnia a feltételeket. „
A dokumentum itt megtekinthető: papaitanacs2010