A szerző diplomadolgozatát a lelkigondozás témában a Semmelweis Egyetem, a Mentálhigéné Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Kar, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Lelkigondozó Szakirányú Továbbképzési Szakán írta.
Áttekintést ad a cigány mentalitás sajátosságairól,  a cigányság és az  Egyház kapcsolatának történetéről, bemutatja – amiről egyébként ritkán olvashatunk – a cigány kultúra a mendikációs vonását is. A cigányság töbségi társadalommal kapcsolatában tárgyalja az előítélet hatásait, felülmúlásának módját,  kitér a cigánypasztorácó múltjára, európai jelenére, és bemutatja szendrőládi kursillós csoportot valamint a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs központját, a Ceferino Házat.

Bővebben: A krisztusi közösség építése a cigányság körében szakdolgozat