Karácsonyra készülődve december 19-én, szombat délután két órára megtelt a Váci Székesegyház. A nevelőszülők hálózata és a rábízott fiatalok, a Ceferino Ház kállói gyermek és ifjúsági csoportja cserkészcsoportok és más egyházközségek fiataljai közösen ünnepelték a karácsonyt a dr. Beer Miklós püspök atyával. A püspök atya köszöntője után különböző betlehemes játékok, versek, dalok jelenítették meg a történelem nagy fordulópontján, az Ige megtestesülésének rendkívüli eseményét.
Engedtessék meg azonban nekünk annyi elfogultság, hogy éppen a Ceferino Házhoz tartozó kállói betlehemes játék különlegességét kiemeljük. A kállói gyermekek Bangó Mária betanításával nem szokványos betlehemes játékot adott elő: tánccal, cigányzenére adta elő a Szentírásból jól ismert születéstörténetet. Szent József, Szűzanya, az angyalok a pásztorok és a három királyok cigánytánc mozdulataival jelenítették meg karácsony ünnepének tartalmát. Előadásukat élénkítette, hogy a kis két és fél éves Máté rögtönzött táncával spontán bekapcsolódott jelenetbe, (sőt az angyalokkal egy kis konfliktusa is támadt, bár ezt ott a helyszínen, a két éves gyerek pillanatnyi érzelmeit kifejező rúgásaival fesztelenül „lerendezték” anélkül, hogy az oltár felborult volna) A következő képek ezt az előadást mutatják be.