November 20-23-ig Egerben, a Szent János Lelkigyakorlatos Ház és Továbbképző Központ adott otthont az évi cigánypasztorációs konferencia több mint száznegyven világi, szerzetes és pap, cigány és nem cigány résztvevőjének. A konferencia címe: „Cigányság – munka – evangelizáció”. A közgondolkodás alapján széttartónak tűnő fogalmak összetartozását mutatta be. Ez évi konferenciánk legnagyobb eredménye az volt, hogy a reménytelennek mondható munkaügyi és társadalmi helyzetben képes volt reményt adni, hogy a cigánypasztorációban elkötelezettek egymás tapasztalatából, a szakemberektől kapott szellemi táplálékból, és nem utolsó sorban Isten kegyelméből erőt kapjanak a társadalmat és egyházat építő munkájuk folytatásához.

Nagy élmény volt alaposabban megismerkedni egymás életének gazdagságát: a kárpátaljai kezdeményezésekkel, a komlói Karitász évtizedes munkájával, a Ceferino Óvodával, a hodászi Cigány egyházközséggel és intézményeivel: óvoda, idősek otthona, tanoda, közösségi ház, stb., a napkori helyzettel, és a homrogdi egyházközségben született élet gazdagságával.

Rózsahegyiné, Juhász Éva kutatásai alapján, és  Lakatos  Sándor a tanítvány visszaemlékezésével fölidézték Sója Miklós alakját, aki Hodászon Európában elsőször építette föl azt azt az újfajta lelkipásztori kapcsolatot a helybéli cigánytelep, a „kolerás” lakóival, amely a 20. század közepén paradigmaváltást jelentett a  cigánypasztorációban. A száznegyvenet meghaladó résztvevő tanácskozását neves előadók gondolatai vezették. Dr. Székely János püspök úr a munka telológiájáról, a Szentírás és az egyház szociális tanítása alapján adott indító gondolatokat. Nagy Pál a gödöllői Szent István Egyetemről bemutatta, hogy a történelembe visszatekintve milyen mélyen gyökerezik a munkavégzés a cigányság hagyományos kultúrájában. Dr. Lázár Imre, az SE Magatartástudományi Intézet a munkatársa a cigányság helyzetéről rajzolt föl körképet és gondolatai meglepő új perspektívákat vetítettek elénk. Kinda István, a néprajztudomány doktora, múzeológus gyermeket váró felesége miatt személyesen nem tudott eljönni, de elküldött előadása a nagyborosnyói téglavető cigányok  életét mutatta be. Soós Ferenc, a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgató helyettese a munkanélküliségről, és azokról a lehetőségekről tájékoztatott, amelyek enyhíthetik a munkanélküliség  következményeit.

A konferencián a résztvevők kreativitását hozták mozgásba azok a pillanatok, amelyek bemutatták a kecsegtető lehetőségeket, a sikeres kezdeményezéseket, befutott vállalkozásokat. Erről gondoskodtak:  Duczainé, Rőczei Károly, Puskás Katalin, Romhányi Tibor. Bemutatkozott a Ceferino Ház a Váci Egyházmegye Cigánypasztorációs Központja is. Dr Székely János püspök atya tájékoztatott a jövőbeli tervekről: cigány népismereti tankönyv megjelenésének előkészületeiről, és egy cigány kultúrát a középpontba állító középiskola terveiről. A fórum arról tanúskodott, hogy konferenciánk élénken megmozgatta a résztvevők kreativitását és megerősítette elkötelezettségünket.

A szentmisék különlegessége az volt, hogy  a szentdrőládiak együttese megszólaltatta a hagyományos cigányos dallamvilág alapján komponált lovari nyelvű miseordináriumot, amelyet a Kalyi Jag együttes vezetője Varga Gusztáv alkotott. A 15-nél is több pap koncelebrált Székely János püspök atyával együtt, a két napon Phem Ferenc és Szónoczki János görögkatolikus parókus mondták a homíliát. Ismét bebizonyosodott, hogy Krisztus Evangéliuma ma is hatékonyan járulhat hozzá a társadalmat legjobban gyötrő fájdalmak enyhítéséhez.

A konferenci záródokumentuma.