Váci Egyházmegye világiak fórumán, a gödöllői premontrei gimnázium aulájában négyszáznál több ülőhely telt meg a lélekemelő program résztvevőivel. A Ceferinó közösség mintegy 15 személlyel képviseltette magát. Marton Zsolt, Csáky Tibor és Turai János atyák előadásai a jelen helyzetet tárták elénk. A előadások és tanúságtételek elénk vetítették a két egyházmodellt: a népegyház és a közösségi egyház képét.  Szemlélhettük az egyház közösségébe vezető utat: a katekumenátust, amely segíti a keresőket, hogy helyet találjanak az Egyház közösségében és keresztényként, Isten szeretetére mutató jel lessenek a világban. A csoportok beszélgetése közben jó volt látni, a Krisztustól kapott küldetést és Egyházukat szenvedélyesen szerető emberek élénk beszélgetését, közöttük a Ceferino Közösség cigány és nemcigány tagjait.
 Az az érzés erősödött bennünk, hogy Krisztus valami nagy kincset rejtett el közöttünk, ebben a gyűlölet szabdalta világban. A Ceferino közösséget az a megtiszteltetés érte, hogy egyik testvérünk: Csemer Csaba, – immár az egyházmegye Krisztusért, Egyházukért legelkötelezettebb apostolai körében is –, a feszülten érdeklődő tekintettek között tanúságot tehetett a cigányok és nemcigányok közötti testvériségről. Voltak, akik a könnyeket törölgettek a szemükből. Örülünk, hogy ha csak egy kis lépéssel is, de életünk tanúságtételével hozzájárultunk Egyházunk krisztusibb arcának, egy testvéribb világ formálásához. A fórum szentségimádással zárult.