Gyermekzsivajjal volt teli a gyömrői közösségi ház szombat reggelen. Sorra parkoltak a buszok, s szemlátomást örömmel érkeztek a felnőtteket is, akiket az egyházközség házigazda csoportja széles mosollyal és  –  a cigány hagyományoknak megfelelően – pálinkával, sóval és kenyérrel fogadott. A Ceferino Ház ugyanis, 2010. október 2-án harmadik egyházmegyei találkozójára várta a Váci Egyház területén tevékenykedő valamennyi cigánypasztorációs csoportját. Vendégek érkeztek Mátraverebélyről, Vanyarcról, Kállóról, Valkóról, Dejtárról, Vámosmikoláról.
A nap a „… inkább te győzd le a rosszat jóval” (Róm. 12.21) bibliai idézet jegyében zajlott.
A délelőtt tanúságtétellel és személyes vallomásokkal indult, majd Valkón újonnan megalakuló evangelizációs csoport mutatkozott be. Ezt követően csoportbeszélgetésekre nyílt lehetőség, ahol a csoporttagok, a lelkükben zajló tökéletesebb keresztényi életre való törekvésről beszélgethettek. Az ebéd után az evangelizációs csoportok mutatták be a dramaturgiailag feldolgozott zenés produkcióikat; a vanyarci csoport a jó és a rossz harcát vitték színpadra, a kállói gyerekek pedig egy prófécián keresztül hagyták a közönséget arra következtetni, hogy a cigányok többé már nem olyanok, mint pásztor nélküli juhok. A valkói csoport színdarabjában a cigányság, lelkiismerete alapján helyrehozza az egyházzal szembeni hibáját, míg a dejtári csoport az élet különböző területein, származásuk okán hátrányt szenvedett cigány embereknek nyújtott útmutatást. A mátreverebélyi felnőtt csoport pedig olyan szintetizátorral kísért énekszóval gazdagította a találkozót, ami ha néha döcögősen is ment, a közönség megérezte annak minden őszinte jó szándékát és szeretetét, így tapskísérettel ismerte el a levonuló csapattagokat. A délelőtt folyamán a gyerekcsoportok egy modern történetbe ágyazott bibliai idézet alapján rajzokat készítettek. Nagy örömmel fogadták, amikor Dúl Géza atyától átvehették a három legszebb és legtartalmasabb rajznak ítélt ajándékcsomagot. Nyertes csapatok: Bibliai csapat, Jeremiás csoport és Szent Péter formáció. A délután további részében a csoportok Vasadra látogattak, a közelmúltban épített, Fouko atyáról elnevezett kápolnába, ahol is megtekinthették a hazánkban létező eddig egyetlen, Kosztics László által készített Boldog Ceferinoról készített szoboralkotást. Zárásul a csoportok a találkozó végén, az újonnan lektorrá avatott munkatárs vezényletével elmondták a Boldog Ceferino litániát