Augusztus 20-án, a Ceferino Ház ismét képviseltette magát a hagyományos budapesti Szent Jobb körmeneten. A közel ötvenfős csoport Boldog Ceferino zászlaja alatt vonult fel – érzékeltetve, hogy a cigány nép is hozzátartozik mind a magyar történelemhez, mind pedig a Katolikus Egyházhoz. Nagy öröm volt látni, hogy a éppen a Katolikus Egyháznak egy ilyen demonstratív ünnepén, milyen nagy számban van jelen a magyar társadalomnak azon rétege, amely befogadja a cigányságot, értékeli és együtt akar működni vele. Szembetűnő volt, ahogy utak mentén, a tömegben álló emberek szeme megakadt a menetben közeledő cigány népviseletet viselő embereken, láthatóan meghökkentek, fölnéztek a Cigányok Királynéja és a boldog Ceferino zászlóra, majd elismerő mosoly kíséretében, tapsban törtek ki és integetve üdvözölték a körmenetben közeledő Ceferino csoportot. Szinte 100 m-enként megismétlődött a jelenet.
Nem annak voltunk tanúi, hogy a társadalmat szétforgácsoló negatív erők rombolása, természetes védekezésként kiváltja a harmonikus együttélését szolgáló pozitív erők összefogását?