„Boldog Ceferino üzenete a Család évében” címmel rendezték meg a 9. cigánypasztorációs konferenciát Egerben, a Szent János Lelkigyakorlatos Ház és Továbbképző Központban november 3-a és 5-e között, a Migrációs Iroda szervezésében, a Ceferino Ház közreműködésével.
Az eseményt Ternyák Csaba egri érsek nyitotta meg, aki a Veni Sanctét követő beszédében nagy hangsúlyt fektetett a Szentlélek működésének fontosságára a keresztény közösségek életében. Amíg az egyházi hierarchia a közösségek megtartó erején munkálkodik, addig a Szentlélek az inspirációt és az új lelkesedést jelenti, ez adja meg az egységet az egyháznak a kihívásokban – mondta az érsek. Kifejtette továbbá, hogy a mai társadalomban a család nem játszik nagy szerepet, a cigányság számára viszont azt a közösséget jelenti, amely megtartja, amelyben magára talál. Ezekben a családokban is előfordul azonban békétlenség, visszaélés, rászorul az evangélium megtisztító erejére. Az egyház küldetése, hogy ezeket a családokat evangelizálja, hogy Krisztus új fényt és inspirációt hozzon számukra. Fontos hogy ez a konferencia is szolgálja ezeket a célokat – fogalmazta meg Ternyák Csaba.
A programon számos előadás, szervezetek bemutatkozásai, fórum és egy kortárs roma képzőművészeti kiállítás is várta a résztvevőket, Káli Horvát Kálmán Balog Tibor, Vári Zsolt műveiból válogatott kiállítással. A biblia családról szóló üzenetét előadásában dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia romapasztorációval megbízott püspöke fogalmazta meg. Boldog Ceferino családját, családhoz való kapcsolatát a téma világszerte legalaposabb szakértője, don Mario Riboldi, a boldoggá avatási per aktora. Riboldi atya egy másik témával is hozzájárult a konferencia gondolatainak kibontásához. A család szerepről beszélt a cigány hagyományokban, a családi szokásokat összevetette az egyházjog szemléletével.  Koós Ede atya „A család szerepe az egyház missziós küldetésében és tevékenységében” címmel tartott előadást. Berkes László apát, kanonok, pápai prelátus, mezőkövesdi plébános pedig az Egri Főegyházmegye család évi tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Juhász Éva, a Hajdudorogi Görögkatolikus Egyházmegye cigánypasztorációs referense a görögkatolikus cigánypasztoráció évi munkájába, törekvéseibe avatta be a jelenlévőket. A sajtó legélénkebb érdeklődését azonban Kissné Oláh Anita előadása váltotta ki, amelyben ismertette a 2000 roma nő kormányprogram tervezetét. Közben megismerkedhettünk a cigánypasztoráció ez évének egyik leg izgalmasabb kezdeményezésével, Jávor Balázs ismertette a jezsuita és Makkai László a görögkatolikus  roma szakkollégiumok indulását. Mindig érdekes az ismerkedés a különböző települések kezdeményezéseivel. Farkas Zita bemutatásában belepillanthattunk Gádorosi közösség életébe. Megismerkedhettünk a Mátraverebélyi csirkeprogram újabb fejleményeivel, a Ceferino Alapítványtól Szendrőládra érkező kisbusszal, amely a munkába járását segíti, dr Székely János püspök atya ismertette a „Miért vagyok katolikus?” szórólap céljait, tartalmát. Megismerkedtünk a lektorokkal akolitusokkal, akik különös intenzitással átélik azt, hogy az egyház befogadja a cigány embereket, az egyházban helyét kereső, helyét megtaláló cigány emberrek szimbóluma is lehetne. A konferencia záró dokumentuma összefoglalja a konferencián lehangzott legfontosabb gondolatokat, törekvéseket.