Április 8-10 között került megrendezésre a 2011. évi CCIT nemzetközi cigánypasztorációs konferencia „A bizonytalan helyzet és a Reménység – európai szemmel” címmel, a hollandiai Kerkradeban.
Mint a cím is mutatja, a konferencia alaptémája a reménység volt, melynek nélkülözhetetlen tám pillérei a hit és a szeretetteljes türelem.  A bevezető gondolatokban, valamint a Pápai Tanács üzenetében is megjelent ez a hármas egység. „A megfeszített Krisztussal való találkozásban született reménységünk lehetővé teszi számunkra a cigányok nehézségeinek jobb megértését. A közösségi lelkiség által megvalósulhat a testvéri odafordulás, és így részt tudunk venni a cigányság örömeiben, szenvedéseiben, képessé tesz kívánságaik, szükségleteik felismerésére. Képessé válunk arra, hogy felfedezzük a másikban meglévő pozitív vonásukat, befogadhassuk, és isteni ajándékként értékelhessük azokat.” Ez a szemlélet megváltoztatja a cigányságról alkotott képünket, többé nem megoldandó problémaként tekintünk rájuk, hanem mint emberi és lelki gazdagságok hordozóira.
Az előadók között volt többek között Jean-Pierre Liégeois francia szociológus, aki kiemelte, az Eu-s programok mellett nagyon fontosak az országos és helyi kezdeményezések, tevékenységek, stratégiák szorgalmazása, folytatása. Jan van der Zandt atya, aki Hollandiában élő szintók és romák helyzetét, pasztorációját mutatta be.
Myriam Tonus belga filozófia professzor, bölcsész és teológus, aki „A legnagyobb bizonytalanságban is létező reménység” c. előadásában kifejtette, a bizonytalan helyzet a reménység táptalaja, egy „új föld és új ég” lehetőségét rejti magában, ami egyszersmind cselekedetekben és fejlődésekben megnyilvánuló Hit. A reménységgel kapcsolatos feladatok: 1. riadót fújni, ha a kirekesztés mindennapossá, mintegy magától értetődévé válik, 2. felhívni a romák figyelmét arra, hogy a bizonytalan helyzetből fakadó reménytelenségbe való belenyugvás nem hozhat gyümölcsöket. Miként valósulhat meg ez az élő Reménység a pasztorációs munka során? Az Egyháznak van egy kincse, Krisztus. Jézus példáját követve képes arra, hogy a cigányság megsebzett identitást gyógyítsa, és hidat képezzen a cigányok és nemcigányok között. 
A csoportos munkák során is tovább vittük az előadásokban hallott gondolatokat, valamint bepillantást nyerhettünk más országok cigánypasztorációs munkájába, tevékenységébe.