Néhány évvel ezelőtt, Mátraverebélyen néhány cigány család megismerte boldog Ceferino életét, imacsoportot alakítottak és belekapcsolódtak a Váci Egyházmegye Ceferino Ház, romapasztorációs központ munkájába. Célunk, hogy a társadalomban fellelhető cigányok és gádzsók közötti gyűlöletet falát az evangéliumból fakadó testvériség által áttörjék és cigányok és nem cigányok közötti testvéri kapcsolatot építsenek és a hátrányos helyzetben lévőket segítjük a felzárkózásban. Mi Isten gyermekeiként cigányok és nemcigányok egymás között a testvéri kapcsolat erejével, gyógyítani akarjuk a gyűlölet ejtette sebeket a társadalom testén.
Budapesten, kb. 120 km-re tőlünk a Szent Gellért Rotary Klub, a Pest Megyei Iparkamara tagjai, valamint több segítő szándékú ember adományokat gyűjtött, és a Váci Egyházmegyével összefogva megvásároltak egy régi tűzoltószertárt. Adományokból és a Váci egyházmegye forrásaiból a helyi cigányok sok önkéntes munkájával, az önkormányzat támogatásával, kialakítottunk egy közösségi házat, a helyi roma gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. A munkálatokba a falu összefogásával roma és nem roma önkéntesek is belekapcsolódtak. Segítségünkre volt a Budapesti Műegyetem építész tanára, Kruppa Gábor, az egyetem hallgatói, és más önkéntes csoportok is. Az építő Barátok magyarországi szervezete önkénteseivel augusztusban egy hétig dolgozott az udvar rendezésén és az épület felújításán.
A ház megáldásának ünnepsége szeptember 25-én nagy öröm közepette zajlott. Jelen volt a nem régen elhunyt köztársasági elnök felesége Mádl Dalma asszony, dr Székely János püspök a MKPK romapasztorációval megbízott püspöke. dr Beer Miklós, az egyházmegye püspöke levelében köszöntötte a megjelenteket és méltatta az esemény jelentőségét. A házszentelő ünnepség szentmisével kezdődött, melyet dr Székely János püspök celebrált, jelen volt a helyi plébános Sánta János, és Dúl Géza, a Váci Egyházmegye cigány kisebbségi lelkésze, a Ceferino Ház vezetője. A környező településekről érkező gyermek csoportok tánca tette színessé az ünnepséget, különös értéket jelentett, hogy a cigány közösségi házat ünneplő cigányokat, a helyi népdalkör magyar népi dallamokkal ajándékozta meg. A vendégfogadás különlegessége volt a „cigány bodak”, amelyet a mátraverebélyi Ceferino csoport sütött. Csemer Csaba a roma közösség lelke büszkén meséli, hogy a pesti vendégek is megkóstolták a bodakot. Voltak olyanok, akik addig még soha nem ettek. A köztársasági elnök felesége odajött és külön megdicsérte a jó ízű cigány kenyeret.” A ház megszentelését és egész ünnepségünket, szeretetteljes légkör, testvéri öröm, igazi ünnep övezte. A három egyetem oktatója, a volt köztársasági elnök felesége, a nagyvállalkozó, és az egyszerű munkanélküli jól érezte magát a tisztelet, az egymás megbecsülése és a jóért való összefogás légkörében. Mi hiszünk abban, hogy a Krisztus által ránk bízott küldetést teljesítjük, amikor a testvéri kapcsolatok hídját építjük a társadalomban.
Azóta is folyamatosan érkezik a segítség, van, aki asztalokat, székeket ajánlott fel az ide járó gyerekek számára, egy Tv ára is kikerült, füzeteket, írószereket kaptunk, most kaptunk felajánlást egy mosógépre. Látszik, hogy vannak, akik megértették: ez nem kisebbség vagy a többség ügye, hanem a társadalom egészét, minden tagját érinti, hiszen minden ember békés, szép emberi kapcsolatokra vágyik. Ehhez a magunk területén hozzátehetjük azt ami a mi részünk. Ezek után Krisztus beteljesíti ígéretét: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.” Lk, 18,27