Karácsony ünnepét a Ceferino Ház csoporjai igyekeztek méltó módon megünnepelni. Az egyes csoportok saját falujuk lakói számára karácsonyi ünnepséget rendeztek. Kölönös módon széppé tette az ünnepet, hogy az egyes alkalmakra ellátogatott a Ceferino Ház másik  településéről való csoportjainak apraja-agyja, hogy megtisztelje a másik falu karácsonyát. Az ünnepségek méltóságát és örömét emelte, hogy jelen voltak a helyi plébánosok: Combos József atya és Horváth József atya . Együtt ünnepelték velünk a helyi cigányság karácsonyát.  Vanyarcon december 12-én vasárnap gyűltek össze a csoportok. A szinpadon a szegény cipész karácsonyát láthattuk, aki inkább a szegénységet választotta, de  nyolc gyerekének egyikét sem adta volna oda semmi gazdagságért. December 18-án a kállóiakat sajnos otthon maradásra kényszerítették a mostoha útviszonyok.  Dejtáron azonban külön öröm volt, hogy ez alkalommal a valkói közösség is együtt ünnepelt velünk és a színpadon karácsonyi vallomásokkal ajándékozták meg az ünneplőket. A házigazdák betlehemes játékkal folytatták, majd versek énekek tarkították az ünnepet. Sokat mondó pantomim jelenítette meg a békét hozó karácsonyi kisded üzenetét az mindennapjainkra. A jelenetben a fekete és fehér ruhások küzdelmét békévé oldotta Krisztussal való találkozás. A mezcsere után a feketék és fehérek, fekete-fehéren, egymás vállán átkulcsolt kézzel, látványosan barátságban távoztak. A karácsony valóban a béke ünnepe, ha a hétköznapokat is egyre inkább az ünnep üzenetéhez igazítjuk, a Kisded méltó követőivé válunk!