A keresztény hit természeténél fogva hódít. Örülünk annak, hogy Krisztus körülöttünk ma is tizen- huszonéves fiatalokat szólított meg. A 2010-es évtől kezdve vanyarci és mátraverebélyi fiatalok egy csoportja  keresztelésre, ill. elsőáldozásra készül. A  katekumenek fölkészítésében az evangelizációs csoport néhány tagja befogadó csoportként vesz részt. Természetesen arra készülnek, hogy a saját egyházközségük élő tagjaivá váljanak, ezért az előkészület sarkpontja kapcsolatépítés  a helyi  plébánosokkal, a helyi egyházközséggel.