2010. augusztus 10-én, szombaton a reggeli órákban, nemzeti kegyhelyünk, Mátraverebély Szentkút szabadtéri oltárát ismét a cigányok királynéjának nagyméretű képe ékesítette, mellé méltó helyre került ismét boldog Ceferinoról és családjáról készült festmény másolata is. A Nógrád megyei cigányság vezetői az önkormányzatok szervezte buszok, immár hagyományosan a megye sok településéről, de még a szomszédos megyék területéről is, pl. Csobánkáról elindultak, hogy 11-órára elérjék a kegyhelyen az igeliturgia kezdetét. Dr Székely János püspök atyát a MKPK cigánypasztorációs bizottságának elnökét a ferences rendház vezetője Pelegrin atya köszöntötte, majd a lelki programot szervező Ceferino Ház nevében Pintér Szabolcs mondott köszöntőt. A zarándokok létszámát 500 körülire becsüljük. A püspök atya homíliájában az irgalmas szamaritánus példabeszédének üzenetét elevenítette meg boldog Ceferino és szent Ferenc életében. A tanúságtételek mély vallomások voltak arról, hogy hogyan formálhatjuk meg ezt a jézusi üzenetet napjainkban, saját életünkben, mindennapi körülményeink között. Föltehettük a kérdést, mit jelent Jézust szolgálni, szeretni azokban az embertársainkban, akikkel nap, mint nap együtt élünk?
A zarándokok virágot helyeztek el boldog Ceferino képe előtt annak a településnek a képviseletében, ahonnan érkeztek. A zarándoklatra csatkai kápolnájából Mátraverebélyre érkezett a magyar cigányság keresztje, amelyet II. János Pál pápa áldott meg Rómában. A kereszt után fölvonultak a mátraverebély szentkúti zarándokok, hogy körmenetben bekísérjék a templomba, ahol a kegyszobor előtt Szűzanya köszöntő énekeket énekeltek. A megyei önkormányzat bográcsban főtt finom ebéddel vendégelte meg a zarándokokat. A szentlélekben gazdagodva indultak haza a kegyhely látogatói. Több média hírt adott az eseményről, a Mária Rádió helyszíni közvetítésben számolt be.