Május 4-én a Mária Rádió tematikus napot tartott, melynek középpontjában a cigánypasztoráció állt. 2011. kettős jubileum, hiszen Boldog Ceferino Gimenez Malla vértanú, az első oltárra emelt cigány ember  születésének 150. és halálának 75. évfordulóját ünnepeljük. Ezt megelőzően május 2-án sajtótájékoztatót tartottak Egyház és egészséges társadalom címmel, melyen részt vett Dr. Székely János a MKPK cigánypasztorációval megbízott püspöke, Dr. Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke, valamint Dúl Géza a MKPK cigánypasztorációs referense. Ennek keretében az alábbi nyilatkozatot adták ki: „A társadalom kiegyensúlyozott emberi kapcsolatokban képes hatékonyan szervezni tagjainak életét, mégis a mai magyar társadalom tán legsúlyosabb kihívása a romák és nem romák kapcsolatának zavara. A Mária Rádió 2011. május 4-i tematikus napjával e súlyos kérdésre kívánja fölhívni a figyelmet, amikor a boldoggá avatott Ceferino Gimenez Malla, spanyol lókereskedő cigányember, egyházi ünnepén tematikus napot tart. A kettős jubileumi alkalmával (150 évvel ezelőtt született és 75 éve halt vértanúhalált) egész napi programunkkal rá kívánunk mutatni arra, hogy a cigánypasztorációban mit tesz, és mit tehetne még az Egyház, hogy egy egészséges társadalom kiegyensúlyozott emberi kapcsolatait szolgálja.”
A tematikus nap délelőttje folyamán Maria Riboldi atya – a Kanonizációs Bizottság actora, aki „felfedezte” El Pelé, mint cigány vértanút – és Dr. Székely János püspök atya előadása által közelebbről is megismerhettük Boldog Ceferino életét, boldoggá avatásához vezető utat.
A délután során tanúságtételek hangoztak el cigány és nem cigány testvérektől, miként próbálják megélni napjainkban az Evangélium üzenetét, hogyan tesznek tanúságot Krisztusról, és mit jelent Ceferino Gimenez Malla személye, élete egy cigány ember számára.
Megismerhettünk különböző világi- és pasztorációs kezdeményezéseket, miként és milyen indíttatásból születtek. Így bepillantást nyerhettünk a ferences szakkollégium tevékenységébe, a csirke- és vetőmag program folyamatába.
Telefonos körkapcsolás révén ívet kaptunk az európai cigánypasztoráció helyzetéről, melynek keretében több európai püspököt is megszólítottunk.
Este 8 órától kerekasztal beszélgetés keretében cigány testvérek keresték a választ arra a kérdésre, Mit tud adni az Egyház a cigányság integrációjához?
A Mária Rádió kápolnájában közös szentmisén vettek részt cigányok és nem cigányok.