Idén novemberben a Ceferino Ház küldöttsége meglátogatott két szlovákiai közösséget, ahol a cigányság pasztorációjával foglalkoznak.
Bártfán, a festői szépségű felvidéki városban, egy szalézi szerzetes, Marian Drahos, vezetésével folyik egy nagyszerű kezdeményezés. Cigánytelep mellett egyháziak és lelkes önkéntesek egy csapata végez evangelizációs munkát a cigányok hitéletének és élethelyzetének segítésére. A gyerekek nevelésében kialakítottak egy játékos módszert („fiktív bank”), amely nagyon kreatívan fejleszti a fiatalok szocializációját.
Cicavan egy görög katolikus romapasztorációs központot mutatott be a közösség lelkipásztora, Martin Mekel. Itt a hitéleti tevékenység mellett egy szobrászműhely is működik. Mekel atyáék egy hálózat kiépítésén és működtetésén dolgoznak: csoportokat szerveznek falvakban a cigányok között, hogy segítsék az egyes települések lelki életét.