Június 16-án immár ötödik alkalommal zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton, melyen jelen volt Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a püspöki kar cigánypasztorációs bizottságának elnöke. A találkozó mottója a következő volt: „Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.” (Ef 4,4)
A zarándokok délelőtt közös énekléssel és személyes tanúságtételekkel készültek a szentmisére. Az ünnepi szentmisét, melyet a Mária Rádió élőben közvetített,  különlegessé tette, hogy a püspök atya hét katekument megbérmált, közülük egy a keresztségében is részesült.
A bérmálásban Krisztus meghívja a keresztény embert, hogy a társadalomban emberhez méltó életet éljen, és küldetést ad neki, hogy tegyen tanúságot, mint Krisztus követője.