A „… a szegényeknek hirdetik az evangéliumot” címmel, 2013. november 28-30-ig került sor az Egri Szent János Lelkigyakorlatos Házban az évi rendes  cigánypasztorációs konferenciára. Az összes résztvevők létszáma minden várakozáson felüli volt, 147 személyt regisztráltunk, akik, valamilyen mértékben belekapcsolódtak a konferencia előadásaiba, csoportmunkájába. A záró dokumentum az előadások tartalmából a csoportmunkákban megfogalmazott alapvető szemléleti és cselekvési irányokat jelöli ki. Neves előadóink voltak: Dr Székely János püspök úr a MKPK cigánypasztorációs bizottságának elnöke a szegénység bibliai szemléletéről beszélt, Szabóné dr. Kármán Judit egyetemi oktató a perifériákról kivezető utat kereste előadásában. Koós Ede atya előadása pedig néhány nappal korábban megjelent pápai buzdítás, az Evangélii gaudium szemléletét, az egyház legfrissebb irányvonalát tükrözte a szegényekkel kapcsolatosan.
Konferenciánk sajátossága, hogy nem csak magasan kvalifikált szakemberek vettek részt rajta, hanem az egyházban és saját népük iránt egyaránt elkötelezett cigány emberek, akik – úgymond – a „terepen” dolgoznak. Az három nap folyamán a csoportbeszélgetésekben és az azokról készült beszámolókban továbbá az utolsó napon, a több mint kétórás fórumon a résztvevők nagyon aktívan bekapcsolódtak, jelezve ezzel, hogy a téma nagyon aktuális.