A 2013-14-es tanévben 10 családi napközis csoport alakult meg a Ceferino Ház szervezésében.
EMMi támogatásból a Ceferino Ház szolgálatába négy épületet tudtunk beállítani: Dejtáron, Kállón, Valkón és Vanyarcon. Vannak olyanok, akik annak alapján tesznek kérdőjeleket a családi napközik hasznosságát illetően, hogy nem szak pedagógusok vezetik.
Mi a családi napközik működését a cigánypasztorációban, a cigányság integrációját tekintve zseniális hungarikumnak tartjuk. Az elmúlt év talapasztalatai azt erősítik meg, hogy nem csupán a napközibe járó gyerekekre volt áldásos hatással.  A családi napközi sok, a hátrányos helyzetű gyerekek szocalizácójának iskolai felzárkóztatásában betöltött haszna mellett,  a cigányság társadalmi integrációjában is nagyon fontos szerepet tölt be. Meggyőződésünk, hogy a többségi társadalom a ciágnyság társadalmi integrációját nem tudja “megcsinálni”  csupán egy oldalról. A valódi integrációhoz mindkét oldalról kell a hidat építeni. A családi napközi éppen a „hiányzó láncszemet” jelentheti ebben az építkezésben: ugyanis a nem iskolázott, szociálisan hátrányos rétegekből  jövő felnőtteket főszereplővé teszi, hiszen családi napközi vezetőkként, ők maguk cselekvő módon részt vesznek az integráció folyamatában.  A Ceferinó Ház miközben magyar törvényeknek megfelelően szervezi a családi napközi életét, egy ennél is szélesebb körű küldetést is tölt be.
Kiket, hány embert ér el a cigánypasztoráció a Váci Egyházmegyében, amelynek része a Boldog Ceferino Családi Napközi hálózat is? – Koncentrikus körökben  rajzolnám meg a cigánypasztoráció célcsoportjait.
  • A legszűkebb kör, 20-25 családi napköziben dolgozó felnőtt, többnyire cigány ember, akiknek több mint fele, két harmada az Egyházban elkötelezetten, szentségi életet él.
  • A második közvetlenül érintet célcsoport kb. 60 napközis gyerek és 25-30 fiatal, akik az előző években hozzánk jártak. Tehát összesen több mint kb. 100 gyereket és fiatalt rendszeresen, naponta-hetente eléri tevékenységünk.
  • Ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak a szülei, családjai, kb. 300-500 felnőtt, akik valamiféle rendszerességgel kapcsolatban vannak, velünk, szülői értekezleteken, megbeszélésen vesznek részt, ezzel önkéntelenül is formáljuk gondolkodásukat.
  • A Ceferino Ház széleskörű, egynapos találkozóira 800-1000 ember vesz részt. Nagyon nagy igény van rá. Megerősíti a résztvevők hitét, roma önazonosságát. Évente kb. 2-3 találkozót zarándoklatot tartunk.
  • Az öt-hat faluban, ahol napköziseink élnek kb. 2500-2700 cigány ember él, akikre hat mindaz, amit teszünk. A Ceferino Házban tevékenykedők tartják a  kapcsolatot a gyerekek családjaival, azok ismerőseivel, saját ismerőseikkel. A Ceferino Ház programjait szervezik a falu cigánysága számára. Mindez formálja a helyi cigányság szemléletét, magatartását.
  • A falvainkban 12 000 lakos él, cigányok és nemcigányok, akiknek gondolkodását szintén alakítják, formálják a mi elkötelezett, a cigányok és nemcigányok közös életéért munkálkodó cigányembereink figurája, munkája. Elkötelezett embereink, a falu nyilvánosságában, közösségi életében részt vesznek A gyerekek a falu ünnepein szerepelnek. Akarva-akaratlan formálják és reméljük kapcsolatképessé teszik a cigányok iránt. Legyünk őszinték, falvaink lakosai nem gyakran látnak a társadalomban tevékeny cigány embereket.
  • Ha azonban  a Ceferino Ház Mária Rádióban szóló kissebbségi műsorát is beleszámítjuk valószínűleg százezrével mérhetjük az elért személyek körét. Az egyházban elkötelezett cigányemberek személyisége, önkéntlenül puszta létével formálja a társadalom bizonyos rétegeinek „cigányképét” és ezzel lépéseket teszünk, hogy emeberhez méltóbb társadalmat alkossunk.
Mindenféle pasztoráció célcsoportjait egyébként is mindig koncentrikus körökben ábrázolhatjuk, hiszen egy egyháközségben is más módon és létszámban éri el lelkipásztori tevékenység, ha pl. a napi áldozókat vesszük tekintetbe vagy a vasárnap misére járókat, ill. azokat, akik magukat a katolikus egyházhoz tartozóknak érzik, de csak keresztelést, esketést, temetést kérnek, és esetleg annak  sem érzik szükségét, hogyaz éjféli misére elmenjenek.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociálpedagógus hallgatóinak gyakorlata különleges tapasztalat volt az idei évben.  A gyerekek sokat kaptak a főiskolásoktól, akik közül néhányan még most is vissza-vissza járnak a gyerekekhez.
A családi napközi hálózat nyáron sem áll le. A gyerekek foglalkozásokat kapnak a vakációban is, ezzel segítjük szüleiket, hogy az idénymunkákban részt tudjanak venni. Ilyenkor nincs tanulás, helyette játékos együttlétek, értékes programok gazdagítják a nyári együttlétet. Az idei tábort Kemencén a faházakban tartjuk. Azoknak, akik a félévi bizonyítványhoz képest legalább két tantárgyból javítottak, jutalomkirándulásra mehetnek Balatonra. Még nincs vége az értékelésnek, de már most látszik, hogy csaknem 25 gyerek vehet részt ezen a jutalomkiránduláson. A tanév végi eredményeket elemezve látszik, hogy hálózatunk települések közötti  tanulmányi versenyét a kállói napközisek nyerték meg, az éves tantárgyi versenyt egyértelműen, a kállói csoportok nyerték meg. Itt általában 2-3-4 tizedet javítottak napköziseink, de van olyan is, aki 9 tizeddel, tehát majdnem egy teljes jeggyel jobb bizonyítványt vitt haza év végén, mint félévkor. Ezért akik legalább két jegyet javítottak a félévi eredmnyüköz képest és nem rontottak másból megérdemlik a Balatoni kirándulást.