A Váci Egyházmegyében tavaly ősz óta 10 családi napközi csoport indult el. Ezeknek a családi napköziknek van azonban egy különlegességük, manapság legalábbis, még különlegességnek számít: cigány emberek vezetik a gyerekcsoportokat és ennek nem elsősorban etnikai üzenete van. Látszik a családi napközi-vezetőkön, hogy boldogan élnek a lehetőséggel, hiszen nem „őket integrálják”, hanem saját maguk tehetnek valamit saját népükért, a leg ifjabb nemzedék fölkészítéséért. Nem szenvedő alanyai, hanem részesei, főszereplői lehetnek a folyamatnak, a cigány gyerekek fölzárkózásának, annak hogy épüljön az a híd a társadalmi szakadékok fölött.
A kállói cigányoknak rossz hírük van. az éjszaka leple alatt nem csak tárgyak, hanem előfordult már, hogy néhány hét alatt, nem lakott épületek is eltűntek a faluban. Elhordták. Szétszedték bűnöző elemek. Tán ezért is gyanakodva, kétkedve fogadták a falu lakosai a Ceferino Ház eleinte önkénteseinek, később munkatársainak fáradozását a gyerekek között. Úgy kezdődött, hogy  cigány gyerek tánc csoportjával jártuk a környéket. Később rendszeres mindennapi tanulócsoport alakult. A püspökség táborozni vitte a gyerekeket. A Ceferino Ház Kállói munkatársai 8 éve szorgalmas kitartással törődnek a fiatalokkal. A kezdetektől óta „gyarapodott” a csoportot mozgató család. Lakatos István, aki közben Bangó Marika férje lett, és a kis jövevény Pistike, aki – bár a családi napközinek nem bejegyzett tagja, de foglalkozási időn kívül mégis a gyerek csoport kedvence – növelte a közösség mozgatóinak létszámát. 2012 őszétől családi napközi formájában folytatják a munkát. Több plébános váltást is megértek már és a felvételhez a korlátozott létszám miatt sorban állnak kicsik-nagyok. Most már Lakatos István és Marika vezetésével a lelkes gyerekcsoport családi napközivé alakult.
Vidámságukkal, fociban, vetélkedőkben, csocsóban való ügyességükkel, a kézműves foglalkozásokban való kreativitásukkal elbűvölték a főiskolásokat, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról érkeztek gyakorlatra közéjük. Tevékenységük azonban túlnyúlik a gyerek, szüleik és családtagjaik határain. A kis csoport, a Ceferinó Ház kezdeményezése egyre nagyobb becsületet nyert a faluban. Azelőtt a cigányság nem kapott szereplési lehetőséget a faluban. Az óvoda farsangján anyáknapján, a falunapon, vagy a nemzeti ünnepeken  a Cefereino Ház családi napközis csoportjai immár rendszeres föllépési lehetőséget kapnak. Egyre megszokottabbá válik, hogy cigánygyerekek verset mondanak, kis jeleneteket mutatnak be, részt vesznek a falu életében. Reméljük hogy hozzájárulunk egy új társadalom születéséhez, ahol egyre kevesebb „akadály” van az emberek közötti érintkezésben.