Március 30-án, a Ceferino közösségi Ház épülete előtt meglepően sok autó állt az út mentén. A családi napközi először szervezett az egész falu számára nagyböjti keresztutat . Ilyen még nem volt a faluban: az Óvoda, az Iskola tantestülete, az egyházközség képviselő testületének tagjai olvasták a keresztút egyes állomásait. Nagy M. Sándor diákonus kezdte az első állomással, majd Ceferino Ház Gyömről érkezett  vendégei Bari József és végül Dúl Géza atya zárta nagyböjti előkészületnek ezt a hagyományos formáját. Végül a gyerekek az udvaron egy nagyon egyszerű, de mélységes tartalmat hordozó táncjátékban adták elő Jézus szenvedéstörténetét, gyakorlatilag a keresztutat. A felnőttek a szemüket törölgették, amikor Jézus édesanyjának és fiának találkozását szemlélhették, vagy cirenei Simon segítő gesztusát, ill. a pieta jelentét, a keresztről levett Jézus holtestét édesanyja ölében pillntották meg a gyerek előadásában.
A Boldog Ceferino Családi Napközi Hálózat kállói csoportjaiba jelenleg 14 gyermek jár. Az épületben zajló felújításokat követően pedig további 7 gyermek csatlakozhat majd e közösséghez. A kállói közösségvezetők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a nagyböjti időszakban átelmélkedjék Jézus keresztútjának állomásait. Ennek gyümölcseként született meg az ötlet, hogy közös keresztútra hívják a gyermekek szüleit és az egyházközség tagjait a napközi épületébe.
A gyermekek maguk készítették el a keresztút stációit, így a résztvevők lila hátterű, szépen kiszínezett rajzok mentén imádkozhatták a keresztutat. A nagyböjti időszakban tanult ismereteiket és tapasztalataikat felhasználva, a gyermekek drámajáték formájában is megjelenítették számunkra a Jézus nagypénteki útját.
Éppen azért jelenetős ez az alkalom, mert Kálón sem feszültségektől mentes a cigányok és nemcigányok kapcsolata. Sérelmekről, súlyos sérelmekről mindkét oldalról tudnának beszélni. A szép mégis az, hogy vannak, akik mernek túllátni a sérelmek szűkös dimenzióján, és valami nagyobb cél távlataiban cselekednek. Az Istenhez és emberhez méltó közösségi élet kihívása olyan ideál, amelyért érdemes tenni. Köszönjük Nagy M Sándor diákonus úrnak, és nem utolsó sorban munkatársainknak, Lakatos Istvánnak és feleségének Marikának. Hála Istennek jó együttműködő partner az önkormányzat, az iskola az óvoda.
A rendezvényt záró közös vendéglátás erős üzenetet hordozott. A agapén egymást kínálták a kis szendvicsekkel a plébánia képviselőtestületének tagja, az Óvoda vezetői, és iskola tantestületének tagjai  és a napközi roma gyerekeinek szülői. A Jézust alakító napközis fiú, Martin a felnőttek körében is nagy népszerűségnek örvendet. Úgy éreztük, hogy Kálón ezzel az ünnepséggel, ha csak egy kicsit és még nagy út áll előttünk, mégis egy lépést tettünk a Ceferinó Ház eszménye felé, miszerint cigányok és nemcigányok élhetnek együtt harmóniában békében, összefogva, hogy emberhez méltóbb társadalmat építsünk.