Szociális terület, emberi fejlődést szolgáló kezdeményezések

 1. Keresni a lehetőséget, hogy a munkahelyhez segítsük a velünk kapcsolatba került cigányokat: munkahely közvetítés, pályázat, munkahely teremtése (Kht)
 2. Munkahelyi szakképzéshez segíteni, tanácsolni a képzés híjával lévőket. Számon tartani a szakmai tanfolyamokat és segítséget nyújtani abban, hogy részt vegyenek a tanfolyamokon.
 3. Figyelni az EU-s és magyarországi pályázatokat
 4. Szociális segély (máltai, karitász)
 5. Tanulók iskolai felzárkózásának szolgálata

 

Kulturális, tudományos szellemi előkészület, a társadalmi kiengesztelődés elősegítése

 1. Szociológia fölmérések az egyházmegye településein a cigányok létszámáról, a helyi társadalomban betöltött szerepükről, helyzetükről, ciganologiai könyvtár, filmtár, CD, DVD tár
 2. Gyűjtések a cigány kultúra értékeiről (dalok, mesék, siratók) zene, tánc, próza, költészet, cigány nyelv
 3. Társadalmi megbékélés elősegítése, a többségi társadalomban valósághoz közelibb cigánykép formálása, előítéletek eloszlatása, (média: egyházi és világi)
 4. A cigány kultúra értékeinek megismertetése a többségi társadalommal, pl. a média által

 

Evangelizációs munka

 1. Meglévő helyi evangelizáló kezdeményezése fölmérése, a közöttük lévő  kapcsolat elősegítése
 2. Hídcsoportok, cigányok-nemcigányok közötti közösség építése
 3. Evangelizációs csoport(ok) képzése, továbképzése, amely képes  a cigányok-nemcigányok közötti egyenrangú, testvéri közösségre mintát adni  a környező társadalom számára (lelkiségek ICP 78.)
 4. Cigány és nem cigány lelkipásztori munkatársak képzése
 5. Evangelizáló lelki napok, lelkigyakorlatok lelki továbbképzés a cigánycsoportok számára
 6. Plébánosok szentség-kiszolgáltatási gyakorlatának segítése a cigányok szentségekhez járulásában.
 7. Zarándoklatok szervezés, hagyományos zarándokhelyek „evangelizálása”
 8. Liturgiában, paraliturgikus formákban keresni az inkulturáció lehetőségeit