Immáron 15. alkalommal gyűltek egybe olyan cigány és nemcigány testvérek, akik a cigánypasztorációban szolgálnak, az ország különböző területein. Örömünkre, ezúttal rendívül nagy számban érkeztek fiatalok az eseményre. E konferencia fejlődés és feltöltődés számukra, mind szakmailag, mind lelkileg, ugyanakkor a pasztorációs konferencia mindezek megélését is segíti.

Az idei év konferenciáját különlegességét nem csupán a 15. évforduló jelentette, hiszen ebben az évben ünnepelhettük a második roma vértanú Emilia Fernandez Rodriguez de Cortez boldoggá avatását. E jeles alkalomból, a Boldog Ceferino Kanonizációs Bizottság képviseletében, Luigi Preaboni atya mutatta be a vértanú édesanya életét. A konferencia résztvevőivel megosztotta azokat az értékes ismereteket, élményeket is, amelyeket csak az adhat, aki a vértanú közvetlen felfedezője, kutatója adhat. Nagy érdeklődést váltott ki a hallgatóságban az a tapasztalata is, amelyet évtizedeken át egy cigány karaván mindennapjaiban együtt élt és él egy lakókocsiban. Nagy figyelemmel szemléltük az általa hozott kiállítást, amelyet egy képsorozatban, magyar nyelvű magyarázatokkal mutatta be Boldog Emília életét.

Boldog Emília élete és tanúságtétele jól illeszkedett az adventi időszakban zajló konferenciánkhoz, melynek ezúttal a család volt fő fókuszában, ,,Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből…ahogy Krisztus is szerette az Egyházat és feláldozta magát érte.” – mottóval.  Előadóink, s az általuk kapott előadások rendkívül gazdagok, tartalmasak voltak.

Molnár-Gál Béla a balajti roma közösségben megélt tapasztalataival emelte ki az inkulturáció gyümölcsét. Előadásában olyan gyönyörű változásokat láthattunk, amelyek egyéneket és embereket vittek közelebb a hithez, az ünnepek méltó megünnepléséhez. Körmendy Gábor és Zsófia tanúságtétele bemutatott nekünk egy gyönyörű házasságot, melyben az elköteleződés, a szeretet értékét fedezhettük fel. Kovács Piroska, pszichológus és mediátor előadása mindezeket segített szakmailag, a pszichológia szintjén is felfedezni. Konfliktuskezelésről szóló előadásában és tréningjében felfedezhettük azokat a veszélyeket, amelyek gátolhatnak bennünket a boldog és kiegyensúlyozott házasságban. Felfedezhettük, hogy férfi és női gondolkodás mentén micsoda különbözőségek merülhetnek fel, mire szükséges odafigyelnünk. A konferencia ezúttal is köszönthette dr. Székely János püspök atyát, az MKPK cigánypasztorációval megbízott referensét. Előadásában a roma családokról, a romák közti férfi és női szerepekről beszélt. Kitért mindazokra az értékekre, amelyek a roma családokban erősek, s akár társadalmunk számára is irányadó lehet, ugyanakkor láthattuk azon hagyományokat, szokásokat is, amelyek akadályai lehetnek a szentségi életnek, a házasság és a család szépségét torzítják. Láthattuk a roma házasság kultúrának azokat az elemeit, amelyeket inkulturál evangelizáció kiemeli azokat,  de előtűntek olyan elemek is, amelyektől az inkultúráció éppen megtisztítja, és ezáltal fölemeli megnemesíti a roma kultúrát.

Rendkívül nagy érdeklődést és figyelmet váltott ki dr. Pécsi Rita előadása, a gyermeknevelés és az internet veszélyei kapcsán. A résztvevők megismerhették és tudatosíthatták az érzelmi nevelés fontosságát, vagy az internet egyénekre, kapcsolatokra, közösségekre gyakorolt negatív hatását. dr. Tomka Ferenc atya a Biztos Út nevű könyve alapján, a nagyobb és kisebb gyermekek családra neveléséről tartott előadást, majd kiscsoportos beszélgetést. Prezentációjában az udvarlás fontosságát, a tisztaság lelki és pszichés fontosságát emelte ki. Egyfajta elővigyázatosságra hívta fel a résztvevők figyelmét, hiszen a házasság előtti ,,próba-házasságok” pecsétet hagyhatnak agyunkban, melyek későbbi házas, családi életünk boldogságát és tisztaságát veszélyeztetik. A konferencián a magzati élet védelmének témaköre is megjelent. A Kovács-Treer házaspár képet adott számunkra lehetőségekről, lelkigyakorlatokról, melyeken az abortuszon átesett nőket várják. Niki őszinte, mély tanúságtételében pedig megismerhettük egy abortuszon átesett édesanya belső lelki terhét, fájdalmát. Csemer Csabának és Áginak a szentségi házasság szépségéről szóló tanúságtételben is megjelentek a veszteségek. Ők huszon négy éves fiú gyermeküket vesztették el egy balesetben, s ennek gyásza szinte mostanáig, éveken át kísérte életüket, ünnepeiket, karácsonyukat. Hitükre és egymásra támaszkodva, most apró és biztos lépésekkel kerülnek közelebb Istenhez és ahhoz, hogy gyermekeiknek és unokáiknak jó példát, szép házasságot mutassanak be. Szombaton miután bemutatkozott a Pécsi Gandhi Gimnázium, izgalmas témával indítottuk a napot. Dúl Géza atya előadásában áttekintettük a cigányság és az Egyház kapcsolatának alakulását Az első évezred végtől az ortodoxiával való találkozás milyen nyomokat hagyott a roma kultúrán és a különböző évszázadokban a vándorlás útján az katolikus egyházzal hogyan formálódott a kapcsolat egészen napjainkig.

A konferencia értékes és hasznos része volt a csoportbeszélgetés, melyen az ország különböző területeiről érkező résztvevők, keveredve tárgyalták az aktuális előadásokat, kérdéseket. Ezek megosztása során gyönyörű gondolatok, értékes tanácsok születtek. Ugyanilyen értékes osztozás volt az is, amelyet a Nyíregyházi Huszár telepen dolgozó Rézműves Mihály tartott, cigányok közt végzett szolgálatáról. Növekedő számú keresztelők, egyre bizalmasabb és közelebbi emberi kapcsolatok.

Nem csupán szakma, tudomány, tapasztalat, hanem Istennel való találkozás is a konferencia. A szentmisék, a szentségimádás, a különböző csoportok által végzett reggeli és esti imák, mind-mind ezt segítették. Ahogyan a konferencia mottója is üzent, gyakorolhattuk az alázatot, a türelmet, az egymásra való odafigyelést, a testvéri közösség és a család ,,megélését”. A Szendrőládi Cigány Cursillo-s közösség ismét hozzájárult mindehhez, dicsőítésével, zenéjével, jelenlétével.