Mi vonzotta a fiatalokat Vanyarcra, április 30-án szombaton az ottani Ceferino házba, Egerből, Budapestről, sőt Taizeből, hiszen  András testvér a Taize-i közösség magyar származású tagja is ide igyekezett. A nap mottóját Effezusi levélből egy Szentírási vers adta: „Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében.” Ef. 2,14. Elmélkedésében Dúl Géza, a Ceferino ház vezetője rámutatott, hogy mi, mai Krisztuskövetők is a békétlen világ és Krisztusi egység békéjének határmezsgyéjén élünk. Több példával illusztrálta, hogy ez a béke, mai is vonzza, hódítja a az embereket. A Szentírás gondolatait csoportbeszélgetésben folytatták a résztvevők. Ezután Taize-i imaóra, majd tanúságtételek következtek, amelyekkel a jelenlévő fiatalokat Taizebe hívták. A hely szellemének megfelelően közös együttlét öröme spontán táncban fejeződött ki.