1. Az Utazók Népe, Utazók, Manusok / Szintók /, Romák, Cigányok helyzete Belgiumban.

 

Kezdésként egy filmet ajánlunk, melynek megtekintése révén jobban megismerhetjük az Utazók Népének kultúráját.

A film létrejöttét az Utazók érdekében tevékenykedő Kisebbségek Fóruma támogatta. A Flandriai Nemzeti Örökség Napjai éves találkozóján az Utazók életének bemutatása volt a „kezdőrúgás” ahhoz, hogy életük nemzeti kulturális örökségként is megismerhető legyen.

 

 1. Film. Manusokként, utazókként, romákként tartanak számon minket. Mások vagyunk, de a kultúránk azonos. Mostanában már nem tudjuk megtenni azt, amit akarunk. Valamikor együtt éltünk, és ha valakinek szüksége volt valamire, segítettük egymást. A kerekeken mozgó ház az életünk. Három csoport vagyunk, melyek meg akarják őrizni a mobil lakhatás kultúráját. Mint a pillangók, melyek otthon érzik magukat. A család fontos. Úgy szoktuk meg, hogy bárkihez bemehetünk. Egyik a másiknak, mindig rendelkezésre állunk. A gyermekek együtt nevelkednek, az idősek nálunk kapnak ápolást. Mindenkit szeretettel fogadunk. Tisztaság odabent…a cipők odakint…

Nem tudok házban élni. A mobil lakhatás kultúrája az életünket jelenti. Így születtünk, így akarunk meghalni.

MERT EGYÜTT FENN TUDJUK TARTANI A MOBIL LAKHATÁS KULTÚRÁJÁT.

 

 1. KARAVÁNOKBAN ÉLŐK, belga állampolgársággal: manusok, szintók, romák, „utazók”

CIGÁNYOK: napjaink migrációja, kelet-európai országokból érkezők / Ex – Jugoszlávia – Szerbia, Macedónia, Koszovó – Bulgária, Románia, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia…

Idegen nemzetiségűek: ír és brit utazók / travellers /, francia utazók, romák, német szintók.

 

4 „Utazók”

Belgák / vallonok, flamandok /. 1850-től. Többségük házban lakik, Flandriában. Csak néhány családra jellemző az utazó életmód.

Vannak, akik karavánban / vontatott lakókocsi /, lakókocsiban, mobil

/ szállítható / házban laknak Flandria egy kijelölt tartózkodási helyén. Többségük csak néhány hétre megy nyaralni. Mindnyájan ismerik egymást, de a valamikori egyetértés és szolidaritás napjainkra meggyengült.

 

 1. Film / Remi /

„Utazók”, flamandok, belgák, úton lévők, van állandó helyük egy tartózkodási helyen, ahol egész évben élnek.

Nem cigányokról / a cigány szónak negatív kicsengése van /, vagy manusokról, romákról van szó, akik nagy számban élnek itt. Belga flamandokról beszélünk, akik itt nálunk születtek.

Olyan emberek csoportjáról van szó, akik szeretik a családi találkozókat s folyton egymás társaságát keresik. Nagyon vallásosak, hívők, mindig készek vallásuk gyakorlására ott, ahol éppen vannak. Szeretnek bemenni egy templomba, hogy ott gyertyát gyújtsanak, felajánlást tegyenek, vagy elmondjanak egy rövid imát. Egy szentmisén részt venni, úgy, ahogyan nálunk szokás, számukra nagyon nehéz.

A mi „utazóink”, akik Belgiumban élnek, akik úton lévőknek számítanak, mind a római katolikus egyház hívei. A romák és manusok ezzel szemben többségükben a pünkösdi közösséghez tartoznak.

 

 1. Első migrációs hullám: manusok, lóvontatású lakókocsikban élők.

A 15. sz. óta élnek Belgiumban. Napjainkban kijelölt tartózkodási helyeken, néhányan évente egyszer útra kelnek.

Második migrációs hullám: romák, lóvontatású lakókocsikban élők.

Kelet- Európából érkezők a 19. sz. vége felé /a romániai rabszolgaság eltörlése után/. Többségük nyáron útra kel, néhányan télen is, ha a szükség úgy kívánja.

 

7.Harmadik migrációs hullám: kelet- és közép európai cigányok, főként lengyelek, románok, bolgárok, koszovóiak, szlovákok.

Két mérföldkő: az első a berlini fal leomlása 1989., a kommunizmus bukása, a balkáni háború, a második az EU 2004-2007 közötti bővítése.

Házakban, vagy alkalmilag kialakított lakóhelyeken laknak. Nem utaznak. Ezzel együtt utazóknak érzik magukat.

 

 1. Cigányok. Belgiumi létszámuk 30000 fő, a lakosság 0,29%-a / az Európai Tanács becslése /.

Nem nemzetiség, hanem egy etnikum. Csoportjaik igen eltérőek. Nyelvük a romanesz és a származási országuk nyelve. Vallásuk katolikus, ortodox, muzulmán, pünkösdi, agnosztikus. Körükben nagy szegénység, állástalanság, tapasztalható, gyermekeik nem nagyon járnak iskolába.

 

Más csoportok: travellers, francia -, német utazók. Némelyek kapcsolatban állnak flamand utazókkal. Sokat utaznak Flandriában, 60-70%-ban az átutazóknak fenntartott helyeken.

 

 1. Hányan vannak az utazók? Belgiumban számuk 10-15000 főre tehető

/ kimutatások hiányában csak becslés, forrás: „Minderhedenforum” /.

Hivatalosan elismert tartózkodási helyek hiányában körülbelül 5-10000 fő utazó kötelezett arra, hogy házban, vagy kempingben lakjon.

2011-ben Flandriában 967 háztartás lakott tartózkodási helyként elismert helyen. Ez körülbelül 2600 főt jelent, 1700 utazót, 700 romát és 200 manust.

 

 1. Belgium. EGY KOMPLIKÁLT ORSZÁG. Nagyon összetett felépítésű állam!

 

 

11.Szövetségek közötti irányítás

 1. Szövetségi állam 14 miniszterrel, 5 államtitkárral.Három közösség / nyelvek szerint / saját kormánnyal.Flamand Közösség: Flamand és Brüsszel-Főváros Parlamentje, és Kormánya.Vallónia-Brüsszel Szövetség: Vallónia-Brüsszel Szövetség Parlamentje és Kormánya.Németajkú Közösség: Németajkú Közösség Parlamentje és Kormánya.

   

  1. Három regionális Kormány.

  A Flamand régió nyelve: holland / flamand /.

  A  Brüsszel-Főváros régió nyelve: francia és holland.

  A Vallon régió nyelve: francia és német.

  Tíz tartomány és Brüsszel-Főváros régió, melyben a Flamand Közösségnek, a Vallónia-Brüsszel Szövetségnek és a Közös ügyeknek is van egy-egy Bizottsága.

  Települések: 308 flamand város és község; 262 vallon város és község;

  19 közigazgatási terület a Brüsszel-Főváros régióban.

   

  1. Látható, hogy mennyire komplikált a Belga Állam felépítése!

  Ami ebből következik, az sem mindig magától értetődő és világos.

  Például: a vallon-brüsszeli régióban a regionális utakon 90 km/óra a megengedett sebesség, Flandriában ez 70 km/óra. A lakhatást szabályozó politika is eltérő e két régió tekintetében.

   

  1. A karavánt hivatalosan elismert lakóhelyként tartja nyilván Flandria és Brüsszel-Főváros, Vallónia nem. Akinek nincs állandó lakhelye, az bizonyos feltételek fennállása mellett, kérhet egy referencia címet / ez „hivatalos” cím, noha fiktív /. Vallóniában a karavánok lakói nem kaphatnak referencia címet, állandó lakhellyel kell rendelkezniük.

   

  1. Problémát jelent, hogy nincs elegendő tartózkodási hely.

  A bejelentett támogatások ellenére, nincs elég tartózkodási hely az utazók népének fogadására. 2014-ben 31 kijelölt tartózkodási hely volt Flandriában, összesen 486 hellyel. Ez azt jelenti, hogy Flandria minden tartományánál 250 hely hiányzik. 2015-ben, Brüsszelben egyetlen legális helye sem volt az utazók népének.

   

  1. Haren-ben / brüsszeli önkormányzat / speciálisan a számukra szereltek fel egy tartózkodási helyet, ám évek óta használatlan. A felújítást Brüsszel városa végezte és azt szeretné, ha Brüsszel-Főváros Régió viselné a költségek egy részét. Brüsszelben több, mint száz család lakik karavánokban, 50%-uknak nincs állandó helye.

   

  1. A Vallon Kormány 2017-ben határozatot hozott az utazók népe fogadásának megszervezéséről. 2020-ig minden tartománynak legalább három időszakos tartózkodási helyet kell kialakítania. Jelenleg Valloniában két településen került kialakításra átmeneti tartózkodási hely a szükséges infrastruktúrával

  / fürdő/wc, áramszolgáltatás, szilárd burkolat /. Kilenc másik település a közeljövőben alakít majd ki hasonlót.

  Egy megjegyzés: ezek a helyek csak márciustól októberig üzemelnek!!!

   

  1. Második probléma: hol van a postaládám?

  A Szövetségi Állam megköveteli, hogy minden állampolgár elérhető legyen, tehát szükséges, hogy postaládája legyen.

  Az utazók számára egy megoldás létezik, a referencia cím…

   

  1. ám…ezzel kapcsolatban bizalmatlanság tapasztalható a kormány részéről.

  Félelem a terrorizmustól, küzdelem a szociális és gazdasági területen előforduló csalások ellen, küzdelem a lakhellyel kapcsolatos csalások ellen.

  Mindez bizonytalan helyzetbe hozza a karavánok lakóit, nincs cím, s ez a személyi okmány érvénytelenségét jelenti. Nincs társadalombiztosítás, a segélyegylet sem érhető el, nincs bankszámla szám.

   

  1. Ki ellenőriz, és hogyan? Hogyan bizonyítsuk, hogy utazók vagyunk?

  A szövetségi állam egyértelmű útmutatásainak hiányában, e tekintetben a végrehajtás önkényes, és települések szerint eltérő.

   

  1. Szervezetek, melyekhez folyamodni lehet?

  UNIA; Flandriai Kisebbségi Fórum; Vallóniai Mediációs Központ az Utazók Népe és a Romák szolgálatában.

  Az említett szervezetek e népcsoportok és sokszínűségük elismerésének fontos közreműködői a belga társadalomban.

   

  1. UNIA: független közintézmény szövetségek közötti illetékességgel, harcol a diszkrimináció ellen, védelmezi az esélyegyenlőséget, támogatja a diszkriminációt elszenvedő polgárokat.

   

  1. Kisebbségi Fórum, Flandria és a holland nyelvű Brüsszel vonatkozásában.

  Információkat nyújt a politikai döntéshozók számára. Meggyőződéssel igyekszik hatással lenni a politikára. Előmozdítja a nyílt, demokratikus és szolidáris, rasszizmustól és diszkriminációtól mentes társadalom ügyét. Igyekszik elismertetni s megerősíteni az etnikai-kulturális kisebbségeket. Küzd a különböző származású emberek és népcsoportok iránti tisztelet kivívásáért.

   

  1. Vallóniai Mediációs Központ az Utazók Népe és a Romák szolgálatában:¹

  Harcol az esélyegyenlőségért, az Utazók Népe életmódjának elismeréséért és tiszteletben tartásáért. Harcol mindazon folyamatok ellen, melyek az Utazók Népénél szegénységet idéznek elő. Előmozdítja a letelepültek és az Utazók Népe közötti párbeszédet.

   

  1. „Flandriai Nemzeti Örökség” intézménye által elnyerhető kiegészítő támogatás:

  Az Utazók Népének kultúráját, 2017-ben nemzeti örökség kultúrájaként ismerte el a flamand kulturális miniszter.

  Az intézmény e kultúra szélesebb közönséggel való megismertetésén munkálkodik, segíti e kultúra megőrzését, minden tekintetben támogatja a jobb megismerését.

   

  1. A kormányhoz intézett panaszok és követelések

  A lakhatással foglalkozó szervezeteket ösztönözni kell a tartózkodási helyek felszerelésére. Kötelezni kell a településeket, hogy a letelepedési helyeken kívül, az ideiglenes jellegű területeken is gondoskodjék azok felszereltségéről. A kormány és a polgárok közti párbeszéd előmozdítása érdekében mediátorok toborzása szükséges. Állandó figyelmet kel fordítani arra, hogy az Utazók Népe részt vehessen a társadalom életében, ezen kívül lakhatásukra és egyéb kívánságaikra.

   

  1. Az ideiglenes tartózkodás lehetőségének megszervezése minden vallon településen / főként télidőben /. Bővíteni a családos tartózkodási helyek számát. Egyenlő jogi elbánás biztosítása, többek között a referencia címek tekintetében. A karavánnak lakhelyként való elismerése Vallóniában. Iskoláztatáshoz, munkavállaláshoz, diszkriminációhoz kapcsolódó kérdések. Küzdeni bizonyos meg nem értést tanúsító községi intézkedések ellen, melyek a karavánban lakókat érintik. Megakadályozni a megtorló intézkedéseket: a „karaván-fóbiát”.

   

  1. Az Úton Lévők pasztorációja Belgiumban

   

  A belgiumi pasztorációt teljes körűen felügyelő püspök: Mgr.Patrick Hoogmartens. Egy ferences testvér foglalkozik a brüsszeli romákkal; a limburgi egyházmegyében egy atya és egy diakónus; a flamand Brabantban és Anversben egy premontrei atya; Nyugat- és Kelet Flandriában lelkészség, egy atya / aki nem más, mint jómagam / és egy – más feladataitól felmentett – plébániai asszisztens; Vallóniában csak egy szerzetes nővér, aki a referens atyákkal tartott kapcsolatai révén szükség szerint intézi a szentségek kiszolgáltatását. Van ezen kívül néhány laikus munkatárs, pl. Anversben, akik az augusztus 15-i banneux-i „különleges” zarándoklat szervezésében a romák fogadásában, a velük való együttműködés koordinálásában segítenek.

  A lelkészség csoportja két ízben tart összejövetelt a felelős püspök jelenlétével, a flamand lelkészek ezen felül még két összejövetelt tartanak évente.

   

  1. Fő feladat: megbizonyosodni arról, hogy a családok hozzájutnak a szentségekhez: keresztség, elsőáldozás és bérmálkozás, házasságkötés és temetések. Ezen felül nagyon fontos, hogy „Utazóink” tudjanak találkozni egymással, például egy zarándoklat vagy a Mindenszenteket, Karácsonyt ünneplő mise alkalmával. Jóllehet az „Utazók”, manusok, romák többségükben házakban, vagy állandó referencia címmel rendelkező karavánokban laknak, az elsőáldozást, vagy a bérmálkozás kapcsán a hit megvallását, szívesebben ünneplik saját választott környezetükben, mint a plébánián. A helyszín így általában egy zarándoklat helye, vagy egy Mária kegyhely.

   

  1. A szentségek vételére való felkészítést Flandriában a lelkészek végzik, család látogatással egybekötötten, Vallóniában a szerzetes nővér, aki áprilistól kezdődően látogatja azokat a családokat, melyek kérik a hitoktatást gyermekeik számára. Egész évben tart felkészítéseket: házasságra a jegyespároknak, keresztelésre azoknak, akik azt kérik gyermekük számára.

  Flandriában a Nagyböjt kezdetén háromnapos találkozót szervezünk Montaigu-ben, hamvazószerdai misével, a Szűzanyához intézett imádsággal, melyet vasárnap a bazilikában tartott misével zárunk. A mise után „kávéval és süteménnyel” vendégeljük meg egymást. E kezdeményezésünk általában 60 flamand „Utazó” részvételével zajlik.

   

  1. Vallóniában a szerzetes nővér látogatja a családokat, elsősorban azokat az Utazókat, akik egyedül élnek, betegek, vagy kórházban vannak, akiket gyász ért. Meglátogatja a börtönben lévő „Utazókat” is. Néhány zarándoklatot is szervez. A szentségek vétele ügyében megkeresi a három egyházmegye illetékes lelkészét. magas a keresztelők és háznál történő áldások száma.

   

  1. A temetések általában „ima szolgálatok”. Néhány alkalommal felkérik a nővért, hogy vegyen részt a koporsó melletti virrasztáson, néhány család igényli, hogy a nővér velük együtt készítsen elő egy gyászmisét.

  Brüsszelben szlovák romák felnőtt keresztelésére végeztek felkészítőt. Mivel ezek a romák házakban laknak, gyermekeik a plébániára járnak hittanra. Minden belga Utazó számára terveztünk egy zarándoklatot a Halle-i Szűz Mária bazilikába, ez érdeklődés hiányában sajnos elmaradt.

   

  1. Egy másik egynapos autóbuszos zarándoklatot is terveztünk a párizsi Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse Kápolnába, mely a rue du Bac-on található…sajnos semmilyen érdeklődés nem mutatkozott e program iránt!

  Vallóniában június végén, július elején, évente szervezünk zarándoklatot Banneux-be és Beauraing-be, elsőáldozással, a hit megvallásával, bérmálkozással egybekötötten. Augusztus 15-én kerül sor a franciaországi Avioth-i zarándoklatra.

  A szerény körülmények között, szociális lakásokban élő Utazóknak, akiknek nincsenek karavánjaik, egy többnapos zarándoklaton való részvétel nem lehetséges…

   

  1. Karácsonykor Rochefort en Ardenne-ben, az Utazók Szűz Máriája szobornál tartjuk a szentmisét. A mise után közös étkezés van. Húsvét hétfőn, misét celebrálunk Beauraing-ben, utána „tojás vadászat” van.

   

  Beauraing-ben egy lelkészségi házat is megnyitottunk, mely a barátságos fogadtatás és meghallgatás helyszíne lett.

   

  1. Több éves hagyománya van annak, hogy koszovói muzulmán migránsok szabad elhatározásukból eljönnek az augusztus 15-i Banneux-i zarándoklatra, máig tartó szokásuk a lévő letnicai Notre Dame / Koszovó / zarándoklaton való részvétel. Vannak köztük szerbek és macedónok is. Sokan érkeznek, több országból. A lelkészség segíti őket. Kérésükre egy „úti imádsággal” kísérve, ők viszik végig a táborhelyen Szűz Mária szobrát. Úgy érzik az Egyház – mely Máriával közeledik hozzájuk – befogadja őket. A szegények és legkisebbek Egyháza megengedi nekik, hogy hitüket a maguk módján fejezzék ki. Megsimogatják a Szűz Anya szobrát, áldást kérnek tőle, megérintik a szobrot… Családi egymásra találások helyszíne ez a zarándoklat, ám alapvetően vallási indíttatású.

   

  1. Megemlítendő még az utazóknak szánt kis közösségi értesítő: Flandriában „Ons Boekske”, / 175 példány, kétheti megjelenés /, Vallóniában „Le Voyageur” / 1000 címre megküldött, háromheti megjelenés /. A Facebook-on 714 flandriai követőnk van / vzw mensen vande weg / és 159-en Vallóniából

  / route vivante asbl /.

   

  A lelkészeket folyamatosan érdeklő kérdések:

  Hogyan vezessük a cigányokat és utazókat az „Egyház szívébe”?

  Hogyan adhatnánk nagyobb jelentőséget maguknak a szentségeknek, mint az „előírásoknak”?

  Ha például egy keresztelőn vesznek részt, hogyan tehetnénk őket még inkább „tudatosabbá”?

   

  1. Janske éneke „Egy roulotte-ban született”²

  Egy roulotte-ban születtem,

  ott boldognak és szabadnak éreztem magamat, mint egy madár.

  Egy roulotte-ban születtem,

  s ez örökre a legkedvesebb helyem marad.

   

  Látom az embereket, amint gyakran nézelődnek,

  a táborunkon keresztül menve,

  s mintha azt akarnák mondani:

  „micsoda rendetlenség, micsoda vágyak”.

   

  Engedjétek be őket.

  „Gyertek és nézzétek a kocsijainkat,

  mert belülről tán még tisztábbak,

  mint sok ház”.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Egy roulotte-ban születtem…

   

  Egy lakásban sok ember van.

  Nem ismerik egymást,

  s csak ritkán veszik észre

  a másik fájdalmát.

   

  Ez rólunk nem állítható.

  S ha nincs is mindenkor békesség.

  Örömünket és bánatunkat

  az egész tábor átérzi.

   

  Egy roulotte-ban születtem…

   

   

  [1] http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/35252_SPW_br_gestion_gens_voyage_BD.pdf

  2 https://muzikum.eu/nl/123-538-8633/janske/in-een-woonwagen-songtekst.html#ixzz50wDLcBnU