A ceferino ház ifisei közül néhányan részt vettek a Panama napon, a panamai viágifjúsági találkozóval
párhuzamosan rendezett Budapesti találkozón. Nagyon sokat mondó volt Kocsis Fülöp érsek atya
elmélkedése a nap jelmondatáról. „Ime itt vagyok!” Nagy érdeklődéssel hallgatták a fiatalok a
püspökök válaszait a fiatalok kérdéseire. Láthatóan értékelték, hogy nemcsak tartalmas és egyenes
válaszokat kaptak, hanem a püspökök humorérzéke színesítette a beszélgetést. Az elhangtzott
tanúságtételekben ráismerhettek saját élethelyzeteikre, amelyben a tanúságtevő egy evangélium
szerinti utat mutatott az ezernyi résztvevőnek.