A Pápalátogatást Csíksomlyón sokan nevezték történelmi eseménynek.
A román népet nemzeti önazonosságában megerősítették a Jászvásári boldoggá avatások, a magyarok Csíksomlyói szentélyének meglátogatásával pedig a Pápa a magyar lakosság önazonosságát akarta megerősíteni. Nagy jelentősége van ennek egy olyan helyzetben, amikor feszültségek tartják távol egymástól a két népet. Ezt a gyönyörű ünnepet semmiféle zavarkeltő incidens nem tudta elrontani. Mi is, a Ceferinó Ház közösségének tagjai részt akartunk venni ezen az nagy eseményen, hiszen a kiengesztelődés a népek között istentől kapott hivatásunk. A legelszántabbak még sátorozásra is fölkészültek. Ennek ellenére egyetlen egyszer sem kellett sátorban aludnunk, segítséget kaptunk, mindig akadt egy épület, ahol éjszakára meghúzhattuk magunkat. Útközben oda-vissza Kalotaszentkirályon kaptunk szállást. Az akadályok azonban nem csökkentek a látogatás napján sem, mert odafelé menet heves zivatarban sárban dagonyáztunk fölfelé a Nyeregbe, a pápai szentmise helyszínére. Jól megázva, mégis vidáman érkeztünk a nyeregbe, mintegy 100 méternyire lehettünk a pápai mise oltárától. A mise kezdete előtt nem sokkal azonban olyan köd ereszkedett ránk, hogy azt hittük, hogy az oltárt sem fogjuk látni. Röviddel Ferenc pápa érkezése előtt mégis megállt az eső, fölszívódott a köd és a pápamobil körbejárásakor már tisztuló időben vethettünk pillantást a szentatyára, a szektorunk mellett nem messze tőlünk haladt el a jellegzetes pápai járművel. Az ünnepi szentmise végén Ferenc pápa aranyrózsát adományozott a Csíksomlyói kegyszobornak. Közösségünkben Krisztus szeretetét nagyon jól kifejezte az helyzet is, hogy egyik testvérünk bár betegség miatt nem jöhetett velünk a misére ennek ellenére, láthatóan mégis, ő is örömben töltötte az egész napot, imádkozva értünk finom ünnepi vacsorát készített. Nap közben aztán az egymás közötti beszélgetésekben megosztottuk a pápai mise és a közös út élményét, a közösség megerősödött újjászületett közöttünk. Két új Szátoki ministránsunk boldogan fogadta az eseményeket.   A csapat legfiatalabb tagja a pápalátogatás napján ünnepelte 12. születésnapját. Tortával ünnepeltünk.