Az idei Mátraverebélyi zarándoklatunk, tekintettel a Nemzetközi Eukarisztikus kongresszus előkészületi évére, a közösség jegyében történt. Fiatalos lelkületű programvezetőink, Lakatos Istvánné Marika és Csemer Csaba az öreg harcosok tapasztalatával vezették a zarándoklat menetét, föltették a kérdést, mit is jelent számunkra, a molinóra kiírt Szentírási mottó: „Hűséges az Isten: ő hívott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.”(1. Kor 1, 9) Egész nap azt kerestük, vizsgáltuk, hogy mit jelent ez az Eukarisztikus közösség. dr. Beer Mikós püspök atya celebrálásával, a 700 résztvevő ebben a közösségben részesült a szentmisén és erről szólt Orsós Zoltán atya elmélkedése, amelyet feszült figyelemmel hallgatott végig a több mint 25 településről érkező zarándok közösség és erről a közösségről kaptak kézzelfogható világos képet a Szlovákiából érkező Balázs József tanúságtételéből. Rávilágított arra, hogy aki megtalálta Krisztushitét, az új közösséget talál embertársaival is és megváltozik az élete.  Szendrőládi zenészek most nem csak zenéjükkel, énekükkel gazdagították találkozónkat, hanem egy gyönyörű tanúságtétellel is hozzájárultak zarándoklatunkhoz, Horvát Károly és Cinu a tagjai elmondták, mint jelent számukra énekes szolgálatukkal Krisztust szolgálni, építeni az egyház közösségét, akkor is amikor időnként nehézségek között teszik.
A csaknem 200 gyerekeknek külön program szolgált. Nagy sikere volt a focinak, amelyet a felnőttek segítségére, nagyobb fiúk közreműködésével bonyolítottunk le. A délután szokás szerint az ifjúságé volt. Szeles Gréti nagyszerűen debütált a „Miénk a színpad” programvezetőjeként. A táncos bemutatók mindegyike többnyire az autentikus kultúra jegyében született, de szinte mindegyik valamilyen Szentírási gondolatot vagy hittel kapcsolatos üzenetet fejezett ki. Öröm volt látni, hogy a táncosok táncukkal láthatóan mélyebben értik meg Isten üzenetét. A torta sorsolását a kis Dávid húzta ki a Szátokiak harsogó örömére Szátok nevét.  Félve olvastuk föl, de a „bunda” gyanúja ki van zárva, Dávidka 4 éves nem tud olvasni. Zárásként az ügyesebbnél ügyesebb, szebbnél szebb produkciók után minden résztvevő belekapcsolódhatott, Gréti a közös táncra hívta ki a jelenlévőket.