Az idei Egri cigánypasztorációs konferencia első különlegessége az az volt, hogy nem csak az országon belülről, hanem a Kárpátmedence országaiból, határon túlról is, Szlovákiából, Kárpátaljáról és Erdélyből is érkeztek résztvevők. A Ceferino Ház és Boldog Ceferino Intézet közösen rendezte meg a konferenciát. A nyitó szentmisét dr. Ternyák Csaba érsek úr 12 pappal celebrálta, a 120 résztvevő előtt. A sajtótájékoztatón dr Székely János is részt vett. A konferencia a jövő évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra fölkészülés jegyében a közösségépítés témában történt. , Ebéd után mindjárt három előadás és három tanúságtétel hangzott el. Székely János püspök atya Koós Ede atya valamint a frissen doktorált Balog Győző atya tartották. Cellár Adrien és Lakatos Krisztián roma szakkolegisták tanúságtétele mindenkit magával ragadott és nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők Oroszné Obbágy Rita beszámolt arról, hogy hogyan kap helyet a kispapképzésben a cigánypasztorációl. A szünet után kezdődött a konferencia második egysége,a műhelyek, az evaangelizáció lehetőségét mutatta be öt területen. A legnagyobb érdeklődést talán a zene mint eszköz és  a fiatalok mentorálása téma keltette, de az utcai evangelizáció ügye is vonzotta az érdeklődőket. Szombaton egy izgalmas tréning töltötte ki a délelőttöt. A cigányok és nemcigányok együttműködése valóban mindig kihívás a mentalitás és a gondolkodásmód különbözősége miatt. Baranyi Marcsi és csapata ezeknek a nehézségeknek a megoldásában vezetett a résztvevőknek egy tréninget.