Szátokon találkozott az 1974-ben szentel papi kurzus nyolc tagja, hogy megünnepelje a 46. szentelési évfordulót. Június 23-án, az ország minden részéről, Kőszegről, a Kalocsai, Egri, a Budapest-Eszertgomi egyházmegyéből a Váci Egyházmegye kis településére  gyülekeztek a ünnepelt ünneplők. A Ceferino Ház közösségének tagjai részt vettek a dr. Varga Lajos segédpüspök atya által celebrált ünnepi szentmisén. A felnőttek közül azok, aki énekelni tudnak, és a Szátoki gyerek közösség csengő hangú énekesei Guszti bácsi gitárkíséretével szebbé tették az ünnepi szentmisét. A kaltariak egy egész busznyi hívővel kisérték el plébánosukat. A szentmise végén az papszentelésükben Krisztust ünneplő papok röviden bemutatkoztak a megtelt templom hívő serege előtt. Azért is büszkeség tölt el bennünket, mert ilyen formában énekkarunk először lépet nyilvánosság elé.