,,szentek polgártársai és Isten családjának tagjai vagytok”(lásd: Ef. 2;19)

Július 1-én, szombaton Mátraverebély-Szentkútra, a Nemzeti Kegyhelyre, a 14. Roma zarándoklat eseményeire ezévben is több száz zarándok érkezett. A találkozó nagy újdonságát most az elmélkedést tartó pap személye szolgáltatta.  Orsós Zoltán, csákánydoroszlói plébános atya a család kimerithetetlen témájával és az idén, március 25-én boldoggá avatott fiatal édesanya, Emilia Fernandez Rodrigez vértanú élettörténetével kötötte le a mintegy 800 zarándok figyelmét. Megismerhettük az anyaságért,  a rózsafüzér imádságért és az őt hitre vezető hitoktatóért életét adó 24 éves fiatalasszony hősies példáját. Az elmélkedést külösen érdekfeszítővé tette, hogy Zoltán atya a saját életéből hozott példákkal illusztrálta: a cigány emberek nem adhatják föl. Szinte magunk előtt láttuk, vele együtt újra átéltük, amint gyerekkorától fogva az Isten szeretete vonzásában, minden nehézség ellenére eljutott oda, hogy cigány emberként mint pap megtalálta  helyét, hivatását, az Egyház közösségében. Végig kell vinni mindig a küzdelmet, hiszen Krisztus a romák helyét is kijeölte az Egyházban. Természetesen ez is csak Krisztussal épített személyes kapcsolatra alapozva valósulhat meg, hiszen az Isten képiségből fakadó emberi méltóságunk mindnyájunknak Őbenne gyökerezik. A Zoltán atya által közvetített gondolatokat húzták alá a tanúságtételek. Két házaspár életével igazolta, hogy az Isten előtt kötött házasság beteljesíti a házastársak egységét és ez alkotja az igazi család alapját. Hallhattuk Netinek, egy 15 éves diáklánynak a tanúságtételét is, amelyben megpillanthattuk egy immár felnőtt kor felé haladó ifjú kersztény hozzájárulását a családhoz.  Az eső sem tudta elrontani a találkozót, mert bezavart bennünket a templomba, – már azt, aki befért -, de ettől a zarándoklat még bensőségesebb, még csaldiasabb lett. Különösen erős légkört, kölcsönzött a szentmisének, az, hogy Zoltán atya saját népe körében elnökölt a szentmisén. Előtűnt ilyen módon Egyházunknak, egyfajta sajátos roma arculata, amely új szépséget ad az Egyháznak. Délután nem maradhatott el a hagyományos bemutatók sora sem, a legtöbb település kis bemutatóval ajándékozta meg a zarándoklat többi résztvevőjét. A Ceferino Ház Központja Szátokon még nem készült el, még nem is használható, de örömmel láthattuk a szátokiak nagy érdeklődését, hiszen egy busz nem is volt elég a Szátoki közösségnek, a Tereskei zaránokbusz felét is szátokiak töltötték meg.
Érezhető ebből is hogy örökzöld témánál vagyunk, a cigányság  keresi a helyét az Egyházban. Mindnyájunkon is múlik, hogy megtalálja!